2019.02.22
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszéke, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, a Spektrum Oktatási Központtal és a Pro Educatione Egyesülettel közreműködve konferenciát hirdet Család – Iskola – Média: A média hatása a gyermekekre és fiatalokra címmel.
 
Az infokommunikációs eszközök és tartalmak térnyerésével lényeges mértékben megnövekedett, és várhatóan még tovább növekedhet a média szocializációs szerepe. Egyre több érv fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, hogy a CSALÁD és az ISKOLA szocializációs szerepe akkor érvényesülhet jobban, ha az iskolai és otthoni nevelési/oktatási gyakorlat figyelembe veszi a digitális eszközök és tartalmak (MÉDIA) szocializációs hatásait is, ha a család és az iskola bekapcsolja/fölhasználja a médiát saját szocializációs szerepének újragondolásába, bővítésébe.

Ez a kérdéskör egész sor elemzésre váró szakmai kérdést vet fel. Miként alakul a család és az iskola – mint intézmény – mozgástere (lehetőségek, kötelezettségek, korlátok), a szocializációs szerepek „újrafelosztásában? Miként alakul a szülő és a pedagógus – mint személy – mozgástere (lehetőségek, kötelezettségek, korlátok) a szocializációs feladatok és lehetőségek tekintetében?  Hogyan alakul a gyermekek és fiatalok szocializációja a Média- Család – Iskola „háromszögben”?

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara keretében működő A média hatása a gyermekekre és fiatalokra kutatásorozat keretében végzett elemzések eredményei is arra utalnak, hogy a digitális eszközök és tartalmak szocializációs szerepének vizsgálata a család és az iskola szemszögből egyaránt fontos, a pedagógusok és a szülők körében egyaránt növekszik az igény az ezen a téren szükséges ismeretek, kompetenciák megszerzése iránt. 

Az ebben a témakörben szervezett konferenciánk teret kíván adni az ezzel a témakörrel foglalkozó megközelítéseknek:
  • Kutatási eredmények (átfogó vagy szűkebb körű adatfelvételek, interjús elemzések, esettanulmányok, kutatási tervek) prezentációja
  • Az iskolák/pedagógusok által kezdeményezett sikeres kezdeményezések, jó gyakorlatok bemutatása
  • A szülők vagy pedagógusok szakmai felkészítésével kapcsolatos kezdeményezések és programok ismertetése
  • Tanácsadási-konzultációs programokról, szakpolitikai tervekről, kezdeményezésekről készített beszámolók
  • A médiatudatosság és a digitális készségek fejlesztésére alkalmazott konkrét iskolai módszerek, programok, eszközök ismertetése, szemelvények nemzetközi gyakorlatokból
A plenáris program és a szekcióelőadások mellett a rendezvény teret ad szakmai bemutatóknak, műhelymunkának, kerekasztal fórumnak, szakkönyvek bemutatásának is.

A konferencián való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött (előadók és érdeklődők számára is)

Jelentkezni 2019. április 15-ig lehet ITT
A konferencia időpontja: 2019. május 17-18.
A konferencia helyszíne: Sapientia EMTE, Csíkszereda

A konferencián elhangzott előadásokból tanulmánykötetet szerkesztünk. A kéziratok tervezett leadási határideje 2019. június 15.

Szervezők:
Sapientia EMTE, Csíkszereda, Társadalomtudományi Tanszék, „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” Kutatócsoport
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
Spektrum Oktatási Központ
Pro Educatione Egyesület
 

Kapcsolat, további információk:
Székely Kinga Katalin
media_konferencia@uni.sapientia.ro
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2