2019.10.24
"A kreativitás egy folyamat, amely során valamilyen problémát vagy információhiányt észlelünk, majd a nehézségek azonosítása után megoldásokat keresünk, próbálkozunk, tévedünk és újra próbálkozunk, illetve hipotéziséket állítunk fel."  (Ellis Paul Torrance)

A „Iskolai kreativitás vásár és konferencia” keretében szeretnénk bemutatkozási lehetőséget adni Hargita megye legkreatívabb, általános iskolában (alsó vagy felső tagozaton) tanító pedagógusainak, azzal a szándékkal, hogy mindannyian tanuljunk a példájukból.
A tanárokat, tanítókat ezúton kérjük tisztelettel, hogy nevezzenek be az eseményen való bemutatkozásra olyan módon, hogy ismertetnek egy sajátos, innovatív pedagógiai gyakorlatot, módszert vagy eszközt (saját gyakorlatukból) az alábbi témakörök legalább egyikéhez kapcsolódóan:
·        Jó gyakorlat az aktív tanulás, tapasztalati úton való tanulás területén
·        Jó gyakorlat a különféle tantárgyakat tanító tanárok közötti együttműködésre
·        Jó gyakorlat a gyermekek probléma-megoldó képességének fejlesztésére
·        Jó gyakorlat a információs technológia oktatási célú használata területén
·        Interaktív oktatási módszerek használata
·        Személyre szabott, differenciált tanulás
·        Tanár-diák együttműködés a tanulási szükségletek és célok megfogalmazásában
·        Művészetek és természettudományok összehangolt oktatása
·        Motiváló tanulási környezet kialakítása
·        A tanulók véleményének, meglátásainak újszerű maghallgatása és alkalmazása  a tanítási folyamatban

A bemutatás módját tekintve választhatnak rövid, 8-10 perces kiselőadás, illetve  plakát/bemutató stand között.
A bemutatandó jó gyakorlatokat az alább elérhető online kérdőív kitöltésével kell benevezni:
https://forms.gle/8HyV7M8GDBwtfaA2A

Az online nevezéskor megválaszolandó kérdések:
1.      A fenti témakörök közül melyikben/melyekben nevezik a jó gyakorlatukat?
2.      A jó gyakorlat rövid, max. 300 szavas leírása;
3.      A bemutatás módja (választható): előadás vagy stand (egy asztal és egy képek, plakátok kiállítását lehetővé tevő pannót biztosítanak a szervezők), ennek részletezése néhány mondatban;
4.      Kik a bemutatón részt vevő személyek? (Bátorítjuk a benevező pedagógusokat, hogy lehetőségeik szerint a kreatív gyakorlatuk bemutatásában vonjanak be diákokat, 2-3 tanulót is.);
5.      Mi a bemutató fő üzenete? Mit tanulhatnak más tanárok/iskolák Öntől?

Az online nevezési határidő: 2019. október 4.

Az online nevezési határidő után 10 nappal a „Mindennapi Kreativitás” projektcsapat elbírálja a nevezéseket, és javaslatokat fogalmaz meg a bemutatás módját illetően.

„Kreativitás-vásáron” hely- és időkorlátok miatt legfeljebb 10 stand felállítására, és legfeljebb 10 rövid (10 perces) szóbeli előadásra van lehetőség.

Az eseményre az Everyday Creativity Erasmus+ projekt égisze alatt kerül sor.
Szervezők: Spektrum Oktatási Központ, József Attila Általános Iskola – Csíkszereda
Partnereink: Hargita Megyei Tanfelügyelőség, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
AZ ESEMÉNY PROGRAMJA ITT ÉRHETŐ EL

További tájékoztatással készséggel állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámokon és e-mail címeken:
Spektrum Oktatási Központ sec@sec.ro, tel. 0745 45 45 48
József Attila Általános Iskola igazgatosag@jozsefattilaiskola.ro , tel. 0730584676
 
Kapcsolódó projektek
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2