2020.04.01
2020 januárjában a Spektrum Oktatási Központ és az Újpedagógia Gyakorlatias digitális kompetenciafejlesztés tanároknak címmel tartott képzést Csíkszeredában. Ezt követően arra biztattuk a tanárokat, hogy egy általuk kiválasztott osztállyal valósítsanak meg szabadon választott témában egy pedagógiai projektet, melyhez minél változatosabb módon használják a tanulást segítő digitális eszközöket.
A kihívásra válaszolva három nagyszerű, átgondolt és a tanulókat motiváló projekt jött létre. A héten bemutatjuk mindhárom projektet, mert úgy véljük, jó ötleteket adhat a digitális átállás kihívásaival szembesülő pedagógusoknak.

Az “Értékeink bemutatása a digitális korban” projekt

A dumbravéni "Csángó gyerekek" csapat
Készítője: Majzik Tamás magyartanár, Dumbravén (Moldvai Csángómagyar Oktatási Program) (tamasmajzik@gmail.com)

A dumbravéni "Csángó gyerekek" csapat

 

A projekt alapvető célja: Dumbravén és a moldvai csángómagyarság nyelvi és kulturális értékeinek feltárása. Ismeretek szerzése példaértékű moldvai csángómagyar személyiségekről: Petrás Incze Jánosról és Lakatos Demeterről.
A projekt célcsoportja: VI-VIII. osztályos tanulók
A projekt témája: Szűkebb és tágabb közösségünk nyelvi és kulturális értékeinek bemutatása digitális megoldások segítségével.
A projekt időtartama: 2020. február-március
A projekt tantárgyi kapcsolódásai: magyar irodalom, történelem
Használt digitális felületek: Bubbl.us, Mentimeter, Namepicker Ninja, ClassDojo, Padlet, Fake Instagram, QR kód, KahootCanva

A projekt helyszíneinek/tevékenységeinek rövid leírása

A témaválasztáshoz és a feltáráshoz a Bubbl.us felületet használtuk, ennek segítségével készítettük el a gondolattérképet.
Nyitó kérdések:

Milyen nyelvi és kulturális értékek vannak a falunkban és tágabb közösségünkben?

Kikre lehetünk büszkék, kik lehetnek a példaképeink a moldvai magyarságból?

Hogy választottuk ezt a témát?

A témaválasztásnál arra kértem a diákjaimat, hogy gondoljanak a falujukra, hagyományaikra, a közösségük eredetére, illetve azokra a történelmi személyiségekre, akikről már hallottak, tanultak a településük és a moldvai csángómagyarság kapcsán.

 

 A magyarórákon már foglalkoztunk ezekkel a témákkal, de hiányosak voltak az információk, az elsajátított ismeretek még nem váltak átfogó tudássá. A projektben a tanulók kooperatív tudásépítésére alapoztam a felsorolt témákban. Előzetesen nem részleteztem jobban a tartalmakat, azt szerettem volna, hogy a diákjaim határozzák meg a konkrét elemeket, ők nevezzék meg az általuk fontosnak tartott értékeket, amelyek közösségükhöz, illetve a moldvai csángómagyarsághoz kapcsolódnak. A témaválasztáshoz és a feltáráshoz a Bubbl.us felületet használtuk, ennek segítségével készítettük el a gondolattérképet.Hogy találtuk ki a nevünket?

Elsőnek kitaláltuk, hogy mi legyen a projektet megvalósító csapat neve. Ezt szavazással döntöttük el, a Mentimeter segítségével. Milyen jók ezek az online eszközök! Amikor a csapatnévvel foglalkoztunk, ketten nem tudtak jönni magyarórára. Viszont az internet és a Mentimeter segítségével ők is szavazhattak otthonról.

Hogy alakultak ki a csoportok?

A projektet kivitelező tanítványaim (VI-VIII. osztályosok) eltérő magyar nyelvi szinten vannak, illetve különböző tanulási/kognitív képességekkel rendelkeznek. Véletlenszerűen hoztunk létre csoportokat, hogy ne alakuljanak ki homogén csoportok.
Hogy rendszereztük a meglévő ismereteinket? Ötletrohamot tartottunk, összefoglaltuk a meglévő ismereteinket az összegyűjtött témákban. Három csoportban dolgozunk, hagyományos módon, papíron készítettük el a gondolattérképeket.


A csoportok létrehozásához a Name Picker Ninja felületet használtuk, amely növelte a létrejövő csoportok elfogadottságát a tanulóimnál.Hogy zajlott a tervezés?

Összegyűjtöttük a meglévő ismereteinket az adott témákban. Megbeszéltük, hogy melyik csapat, melyik témát kapja feladatul. A csapatok meghatározták, hogy a témájukhoz milyen speciális feladatokat végeznek el. Kijelöltük a felelősöket, illetve felállítottuk a határidőket. Ezek rendszerezéséhez, követéséhez a Padlet alkalmazást használtuk.
Kutatás fázisa csoportokban zajlott: Bemutatás a Padleten

Milyen szempontok szerint értékeltünk?

A csoportalakítás után ismertettem az értékelés demokratikus szempontrendszerét, ez alapján osztották ki tanítványaim a különböző pontokat a projekt során: Digitális mester, Együttműködő, Kreatív, Lelkes, Segítő, Szorgalmas, Ötletbomba, Kutató, Művész és Előadó.
Ehhez a Classdojo felületet használtuk.


https://create.kahoot.it/details/petras-incze-janos/4af049f7-f6a0-4925-8852-2d46ae883ab0


 


Erre is büszkék vagyunk!

“Digitális kiállításunk itt látható: https://padlet.com/tamasmajzik/ertekeinkprojekt


Egy kislány készítette és szerkesztette ezt a videót. A mámókája (nagymamája) mutatja be, hogy készül ez a tradicionális étel, a kalács.

A projekt megerősített abban, hogy érdemes a tanulási folyamatot a tanulói autonómiára építeni. Erre alapozva és kellő szabadságot biztosítva számukra, a tanítványaim digitális megoldások segítségével valódi értékeket láttak meg a közösségükben, amelyekkel motiváltan és büszkén foglalkoztak.

<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2