2020.04.01
“A projekt készítői: Melinda Gidró magyartanár, Portik Zsolt történelemtanár, Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos

A projekt célja: A művet a téli vakációban minden hatodikos elolvasta amolyan kötelezőként, és írásbeli ismeretellenőrző is követte. Így vállalkozhattunk a digitális kihívásra, ami közelebb áll a tanulókhoz, élvezhetőbb, trendibb. A projektbe a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola VI. B. osztályának mind a 30 tanulóját bevontuk, változatos feladatokkal biztosítva, hogy ne csak a kiemelkedő tanulási/kognitív képességekkel rendelkező tanulók vegyenek részt aktívan.
A projekt célcsoportja: VI. osztály
A projekt témája: Arany János Toldi című művének feldolgozása digitális eszközökkel
A projekt időtartama: 2020. február-március
A projekt tantárgyi kapcsolódásai: magyar irodalom, történelem, zene, rajz
Használt digitális felületek: Trello, Coogle, Kahoot, Canva, Autodesk Scketchbook, Mentimeter, WordArt, Namepicker Ninja, Fake Instagram, Movavi Video Editor 15, Adobe Premier Pro CCQR kód

A projekt helyszíneinek/ tevékenységeinek rövid leírása:
Miután megismerkedtünk néhány itt hasznosítható online felülettel, a projektet a gyerekekkel együtt építettük fel.
Az előkészítő fázisban megvolt a témaválasztás, az előzetes olvasmányélmények és különböző digitális kompetenciák „leltára”.

Híradó "Toldi korából", a videó alább látható


Magyarórán gondolattérképet készítettünk az osztállyal Coogle segítségével: ötletek, kérdések, lehetséges feladatok megfogalmazása - pl. ismeretellenőrzés, cselekmény összefoglalása, kreatív szövegalkotás stb.

A projekt tervezéséhez a jól átlátható és könnyen használható Trello alkalmazást választottuk, ebben tanórán kivetítve dolgoztunk, mert kevés tanulónak volt e-mail címe. A megvalósítást külön fázisokra osztottuk, táblákat hoztunk létre. Követve a gondolattérkép ötleteit, többnyire differenciált feladatvállalással kijelöltük a határidőket, így folyamatosan láthattuk, hol tart a munka.
Az osztály tanulói differenciáltan, csoportokban vállalnak feladatokat lehetőségeik, képességeik szerint. Az egyes csoportoknál bejelöljük a neveket és határidőket, hogy tudjuk követni, hol áll a munkafolyamat. Az elkészített anyagokat az osztály Messenger-csoportjába küldik és itt magyarórán közösen csatoljuk, megbeszéljük.

A gyerek bemutatója letölthető innen: https://bit.ly/ToldiPPT

A cselekmény összefoglalásához a tanulók egy közös PPT-t készítettek. (Letölthető INNEN). A véletlenszerűen (Namepickerninja) kialakított csoportok meghatározott két-két énekről kellett két diát készítsenek jogtiszta tartalmak felhasználásával. Mivel nehezen találtak ilyeneket, az osztály egyik tanulója Autodesk ScketchBook segítségével digitális rajzokat készített minden énekről a csoportok számára.

Ismeretellenőrzéshez Kahootot és Wordartot használtunk, ezek telefonos órákat igényeltek. A tanulók egyénenként négy kvízkérdést írtak előzőleg, ezeket összesítve kvízverseny lett. Elmondásuk szerint magas adrenalinnal. A szófelhőket kedvenc idézetükből készítették.

Kvízverseny "telefonos órán"

Az újságírók csoportja „interjút készített” Arany Jánossal arról, hogy honnan hallott Toldi Miklósról, miért írta meg a történetét. Előzetesen hiteles digitális forrásanyagokat olvastak. A szerző megszólaltatása után a műben megjelenített történelmi kor megismerése következett. Ez a téma magyarságtörténelemből is épp aktuális volt. Kisdolgozatok készültek Nagy Lajos királyról (letölthető INNEN) és a középkori lovagi tornáról (letölthető INNEN). Plakátok készültek Canva segítségével Toldi Miklós körözéséről és a cseh vitézzel való párbajról.

Plakátok készültek Canva segítségével Toldi Miklós körözéséről és a cseh vitézzel való párbajról.
Ezeken a számítógépes rajzokat használták fel, ahogy Toldi Miklós Instagram-oldalán is. Hősünk bőrébe bújva posztolták a magyarórán megírt monológjaikat adott helyzetekben. Tanári elképzelésünk az volt, hogy blogot írjon Miklós, de a hatodikosok ebben nem jártasok, ők kérték, hogy legyen helyette Instagram-oldal.

A zeneszerzők csoportja megírta Toldi történetét (letölthető INNEN) adott dallamra, gitárkíséretre tervezve. Sajnos a hanganyag elkészítésére a kényszervakáció miatt nem került sor, de alkalomadtán pótoljuk.

A tévéstáb tagjai híradót készítettek. A „stúdiót” az iskola egyik üres termében alakítottuk ki, itt vettük fel a szükséges videó- és hanganyagokat előre megírt forgatókönyv alapján. A legkiemelkedőbb újításnak számított a „zöld háttér” vagy greenbox technika alkalmazása, amelynek segítségével a diákokat könnyedén egy TV-s híradó világába varázsolhattuk.
A stáb tagjai különböző riportokat készítettek a cseh vitézzel, Lajos királlyal, helyszíni eseményekről tudósítottak, és mindezekről a Pesti Híradó számolt be. A híradó alatt zajlott épp Miklós és a cseh vitéz párbaja, így élő telefonos tudósításban értesültek a tévénézők a Duna-parti örömujjongásról.

Toldi Miklós magyaros versformában posztol az Instagramon.A videó és hangfelvételek többnyire okostelefon segítségével készültek, a kép- és hanganyag vágására, feldolgozására több programot is használtunk: Movavi Video Editor 15, Adobe Premier Pro CC, Audacity, Debut Video Capture.

Az osztály e-mail címével feltöltöttük a híradót Youtube-ra. A munkafolyamat lépéseit pontosan mutatja a Trellónk.
A projekt során folyamatos értékeléssel tartottuk fenn a motivációt a csoportmunkákban. Egy fokozati ellenőrzésen is bemutattuk az addig elkészült fázisokat, az ott elhangzó vélemények is motiváló szereppel bírtak az osztály számára. Mentimetert is használtunk értékelésre, és most a végén személyes találkozás hiányában a Messenger-csoportban értékeltük ki a több héten át tartó munkafolyamatot.

Mint kiderült, a projekt digitális képességfejlesztésen és ismeretszerzésen túl szociális kompetenciákat is fejlesztett.
 
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2