2021.12.07

Az alábbiakban olvashatóak a "TUDÓS NŐK" című játékos vetélkedőnk kihívásai. Fontosnak tartottuk, hogy mindig a legutóbb közzétett kihívás maradjon szem előtt.

Minden benevezett csapatnak kívánunk kitartást, érdekes, élménydús 'kutakodást'!

Negyedik kihívás: Készítsetek videót
Rengeteget dolgoztatok, gyönyörű projekteket kaptunk, annyira jókat, hogy fontolgatjuk, hogy ezeket a sokkal szélesebb közönségnek is meg kell mutatni, talán valamilyen széles közönséget elérő sajtóval együttműködve... Rajtunk a sor, hogy dolgozzunk ezen, értesítünk, mihelyt aktuális, és természetesen a beleegyezéseteket kérjük, mielőtt bármit is közzétennénk.

Egy feladat maradt számotokra: végigtekinteni az elmúlt hónapokon, számbavenni mit tanultatok, hogyan éreztétek magatokat, hogyan sikerült az együttműködés, milyen kihívásokkal, nehézségekkel találkoztatok, és hogyan gyűrtétek le ezeket, mi az, ami (aki :D) segített kitartani ilyen hosszú időn keresztül, és ilyen sok munkára sarkallt benneteket.
Készítsetek  a fentiekről egy min. 2., max. 3 perces videót, megszólalhatnak benne a csapattagok, felhasználhattok a munkafolyamat során készült képeket, videókat, de itt is - akárcsak a korábbiakban - a kreativitásotokra  hagyatkozunk leginkább.

A videót tegyétek fel a  YouTube-ra vagy más videó megosztóra (nem kell nyilvánosra állítanotok), és küldjétek el a linket nekünk.


Értékelési szempontok:
a. Tájékoztassa a nézőt arról, hogyan oldottátok meg a kihívásokat és milyen új dolgokat tanultatok a játék során - 20 pont
b. Minden kihívással kapcsolatban tartalmazzon anyagot (képet, hangot) - 10 pont
c. A videó hossza 2-től 3 perc legyen - 10 pont
d. Kreativitás - 10 pont
Beküldési határidő: 2022. február 28.  


Harmadik kihívás: Készítsetek interjút
1. Készítsetek interjút egy kortárs tudós nővel (személyesen vagy online - e-mailben video chat-en). Az interjú készítéséhez Péter Beáta újságíró, riporter ad hasznos tanácsokat, feltétlen nézzétek meg ezt a segítő videót
2. A tudós hölggyel készült interjú anyagát (hanganyag és/vagy e-mailen kapott válaszok) illusztráljátok is min. 2 képpel (portéval, más képekkel és/vagy videókkal, illusztrációs anyagokkkal, akár saját magatok által készített kézi rajzokkal).
3. Az interjút és az illusztrációkat szerkesszétek össze, és jelenítsétek meg egy általatok választott multimédiás felületen (lehet e-book, folyóirat sablon felhasználásával készült pdf dokumentum, blog, honlap, prezentáció stb.).

Értékelési szempontok:
a. Az interjúalany személyes és szakmai portréjának érdeklődést felkeltő módon való, "üzenet értékű" megjelenítése - 10 pont
b. A megkérdezett hölgy tudományos munkásságának értelmezése a csapatotok korcsoportjának szintjén - 10 pont
c. Nyelvhelyesség és helyesírás - 10 pont
d. Szöveg és képek/illusztrációk  összhangja, stílus - 10 pont
e. Kreativitás - 10 pont
Beküldési határidő: 2022. január 31.


Második kihívás: Interaktív térkép készítése
Az első kihívás során földrajzi határok nélkül kutattatok tudós hölgyek iránt, ezúttal arra kérünk, "szűkebb Pátriánk", Erdély határai között nézzetek körül, keressetek tudós hölgyeket, de továbbra is idő korlátok nélkül. A feladataitok ebben a kihívásban:
1. Keressetek 5 tudós hölgyet, aki valamilyen módon a mi régiónkhoz, Erdélyhez, illetve a Partiumhoz köthető. Pl. Itt született, itt nevelkedett, itt alkotott valami jelentőset vagy más, dokumentálható kötődése van Erdélyhez (vagy a Partiumhoz).
2. A tanáraitok segítségével végezzetek kutatást a kiválasztott tudós nőkkel kapcsolatban, kérjétek tanáraitok segítségét, hogy tudományos eredményeik lényegét megértsétek.
3. Készítsetek mindenik nőről egy-egy tanulókártyát, általatok választott grafikus alkalmazás segítségével.
4. Helyezzétek el a tanulókártyákat egy térképen, hogy lássuk, Erdély (vagy a Partium) mely településéhez, településeihez kapcsolódnak az általatok kiválasztott tudós nők.
5. Készíthettek egy vagy több térképet, lényeg, hogy az egy csapat által beküldött térképek összességén legalább 5 különböző nő szerepeljen!
6. Küldjétek el nekünk a térképet, vagy a térképre mutató hivatkozást ide: sec@sec.ro

Értékelési szempontok:
a. 5 Erdélyhez, a Partiumhoz köthető nő szerepel a térkép(ek)en - 10 pont
b. Az 5 tudós hölgy és tudományos eredményeik rövid bemutatása egy-egy tanulókártyán, amelyek a térkép(ek)hez kapcsolódnak - 20 pont
c. A digitális térkép lehetőségeinek átláthatósága, tartalmassága - 10 pont
d. Kreativitás - 10 pont
Ha egy csapat több térképet készít, mindeniket külön pontozzuk, és csapatátlagot számolunk!
Beküldési határidő: 2021. december 17.


Az első kihívás: Készítsetek idővonalat
1.     Kutassatok fel 10 olyan tudós hölgyet (határok nélkül!), akik a tudomány, technológia (számítástechnika is beleértendő), mérnöki tudományok vagy a matematika területén jelentőset alkottak. Bármilyen nemzetiségű, bármilyen korban élt, akár kortárs hölgyek is szerepelhetnek a listátokon.
2.     A tanáraitok segítségével végezzetek kutatást a kiválasztott tudós nőkkel kapcsolatban, kérjétek tanáraitok segítségét, hogy tudományos eredményeik lényegét megértsétek, illetve vizsgáljátok meg a kort, amelyben ezek a nők éltek (történelmi események, művészeti, tudományos élet, életmód - például a nők társadalmi helyzete az adott korban).
3.     Kutatási eredményeiteket mutassátok be egy vagy több digitális idővonalon. 
4.     Készíthettek egy vagy több idővonalat, lényeg, hogy az egy csapat által beküldött idővonalak összességén legalább 10 különböző nő szerepeljen!
5.     A csapat által készített idővonanal(ak)at töltsétek fel egy Padlet-re (vagy más digitális felületre), és ennek linkjét küldjétek be nekünk ide: sec@sec.ro

Értékelési szempontok:
a. 10 nő szerepel az idővonal(ak)on - 10 pont
b. 10 konkrét tudományos eredmény és azok jelentőségének rövid bemutatása az idővonalon - 10 pont
c. Történeti kontextus megjelenítése - 10 pont
d. A digitális idővonal szerkezeti, formai követelményeinek tiszteletben tartása - 10 pont
e. Kreativitás - 10 pont
Ha egy csapat több idővonalat készít, mindeniket külön pontozzuk, és csapatátlagot számolunk!
Beküldési határidő: December 1.

Kapcsolódó projektek
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2