2023.02.06
A Spektrum Oktatási Központ az "Apáczai Csere János" Pedagógusok Házával, a krónikus beteg gyermekeket táboroztató Yuppi Egyesülettel és a budapesti #Újpedagógiával együttműködve 2023 februárja és áprilisa között  egy ingyenes “blended” tanártovábbképzést szervez abból a célból, hogy támogassa az iskolák és tanárok azon igyekezetét, hogy az iskolai közösségek befogadóbbak legyenek, hogy csökkenjen a bántalmazás (bullying) jelenségek gyakorisága, és az előforduló bántalmazási esetek kezelésére a tanárok praktikus szempontokat kapjanak.
A képzés fő témái:
 • Krónikus beteg gyermekek integrációja az iskolában - szakirodalom vs. hazai gyakorlat
 • Hogyan tegyünk különbséget bántalmazás/ kirekesztés és mindennapos konfliktus között az iskolában?
 • Mit hívhatunk bántalmazó közegnek?
 • Milyen preventív eszközöket lehet alkalmazni?
 • Mit jelent a resztoratív konfliktusmegoldás?
 • Mit tehetünk már kialakult helyzetekben? - a bántalmazás kezelése
 • Az optimizmus, az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei az iskolában.
 • Fejlődési szemléletű visszajelzés, "jó kritika", asszertív kommunikáció
 • A kreativitás és alkotó elemünk kibontakoztatásának módszerei a támogató közössége kialakítása érdekében
 • Helyileg elérhető, igényelhető bullying-megelőző iskolai programok, tevékenységek.


A képzést minden tanárnak ajánljuk, függetlenül attól, milyen ciklusban és milyen tantárgyat tanít. Tisztába vagyunk vele, hogy a tanárok egyik legnagyobb kihívása a továbbképzésre szánt idő ésszerű és jó kihasználása, ezért “blended”, azaz vegyes képzést terveztünk, amely:

 • lehetővé teszi a saját időbeosztás szerinti tanulást (mintegy 5-10 órányi tananyagot talmazó Moodle alapú e-learning felületen: https://e-learning.ujpedagogia.hu/)
 • két online találkozón lehetővé teszi a  trénerekkel való személyes ismerkedést, akik az e-learning folyamatot követik (az első online találkozó időpontja: február 22., szerda, délután 17.00 óra)
 •  illetve magába foglal egy kölcsönös tanulást és aktív, adaptált, célzott foglalkozásokat lehetővé tevő kiscsoportos, személyes jelenléttel zajló, márciusban esedékes 3 órás műhelyfoglalkozást.

Ha egy iskolából legalább 10 pedagógus csatlakozik a programhoz, a kiscsoportos workshopot március 20-24. közötti időszakban megtartjuk az adott iskolában, és ezzel az alkalommal segítünk az iskolák törvényileg kötelező bullying-ellenes stratégiáinak fejlesztésében is, ha igénylik. 

A képzés végeztével a résztvevők a Román Oktatási Minisztérium által avizált részvételi elismervényt kapnak arról, hogy “személyiségfejlesztést és a funkcionális képességfejlesztést célzó programon” vettek részt. Ez az elismervény átvihető szakmai kreditekké (CPT) konvertálható.

Beiratkozási határidő: 17.02.2023. 

A képzés magyar és román nyelven is elérhető. A magyar nyelvű képzésre való jelentkezéshez ezt a  kérdőívet töltsék ki: https://bit.ly/ACFmagyar 

A tanfolyam a résztvevő tanárok számára ingyenes, köszönhetően az Aktív Polgárok Alap (Active Citizens Fund) Románia pénzügyi támogatásának, amely egy Izland, Liechtenstein és Norvégia által finanszírozott alap, szerves részét képezi az Európai Gazdasági Térség (EGT) 2014-2021 közötti időszakra szóló Finanszírozási Mechanizmusának. Az Active Citizens Fund – Románia programot a 2014-2021 közötti időszakra szóló EGT támogatásokból finanszírozzák. A támogatások általános célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a 15 kedvezményezett ország és az adományozó országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése. Az EGT- és norvégiai támogatásokkal kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.eeagrants.ro  weboldalra.

További kérdések esetén állunk rendelkezésükre: sec@sec.ro


<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2