A projekt célja szakoktatásban (elsősorban mezőgazdasági szakoktatásban) részt vevő diákok vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése online oktatójátékok segítségével. A Spektrum Oktatási Központ részvételével indult egy kísérlet (a PLENTiS címet viselő Erasmus+ projekt), melynek során digitális oktatójátékokat fogunk alkalmazni mezőgazdasági szakirányú képzésben résztvevő középiskolások vállalkozói készségeinek fejlesztésére. A játékok fejlesztését megelőzően négy országban végeztünk felmérést diákok és tanárok körében, arra keresvén a választ, hogy van-e lehetőség a digitális eszközök használatára a vállalkozástan órák (illetve más, a vállalkozói készségek fejlesztését célzó iskolai tevékenységek) keretében, illetve milyen elvárások léteznek (mind a diákok, mind a tanárok részéről) a digitális játékok oktatási célú használatát tekintve.

A felmérés igazolta, hogy szükség van újszerű, motiváló, az aktív tanulást („gyakorlatot”) segítő taneszközökre az európai szinten alapkészségként definiált vállalkozói készségek fejlesztése terén, sőt ezen digitális eszközök milyenségére, tartalmára vonatkozóan értékes ötletek, meglátások is napvilágra kerültek. Ugyanakkor arra a meglepő, de a további fejlesztések szempontjából örvendetes következtetésre jutottunk, hogy számítógépes felszereltséget, internet-elérhetőséget tekintve nagyjából azonos (és elégséges) feltételek biztosítottak a kutatásba bekapcsolt összes szakiskola számítógépes szaktermében - Bilbaótól Gyimesközéplokig.

Projekt weboldala: plentis.eu

Támogatók: Európai Bizottság - Erasmus+ program
Időtartam: 2014. szeptember 1. - 2016. augusztus 31.
Kapcsolódó hírek
A projektet az Európai Bizottság támogatja. A weboldal annak minden tartalmával kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bárminemű felhasználása esetén.
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2