Digitális kompetenciák az oktatás szolgálatában címmel indított programot a Spektrum Oktatási Központ a Bethlen Gábor Alap Ztr. támogatásával.

A program a csíkszeredai József Attila Általános Iskola, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános iskola és a gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola tanárainak és szülői közösségének bevonásával zajlott.

Ennek keretében mindhárom iskolában szülői értekezletet tartottunk "Szülői szerepek a digitális világban" címmel, ahol a fiatalok internethasználatának jelenségeivel ismerkedtek a szülők, illetve tanácsokat kaptak a mentoráló szülői szerep kialakításához.

Ugyanakkor a program keretében mindhárom iskolából hat-hat pedagógus vett részt egy húsz tanórás továbbképzésen, ahol a digitális eszközök és internetes alkalmazások oktatási használatára kaptak tanácsokat, ötleteket, eligazítást.

A program iránti széles körű érdeklődésre válaszolva a gyergyóditrói Puskás Tivadar Általános Iskola szülői közössége meghívásának is eleget tettünk egy előadással, illetve - ugyancsak a szülők digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó előadással - részt vettünk a gyergyóremetei önkormányzat által szervezett "Szülőföldön magyarul" oktatási konferencián, ahol a Gyergyó vidéki pedagógusok, önkormányzati munkatársak mellett részt vettek biatorbágyi, alistai (Felvidék, Szlovákia) és nagydobronyi (Kárpátalja, Ukrajna) pedagógusok is.Hasznos információk iskoláknak Hasznos információk szülőknek Hasznos anyagok gyereknek
Gondolj a közzétett tartalomra Tátika-játék Kahoot

Gondolj arra, hogyan védheted

meg magad

Safer internet szorolap Gyermekek digitális kompetenciafejlesztési szükségletei – online kérdőív
Gondolj az online kapcsolatokra Kahoot   

Gondolkodj, mielőtt

megosztasz!

Szülők digitális kompetenciafejlesztési szükségletei – online kérdőív  
Milyen boldog    
Kulcslyuk    
Kézikönyv    
 Pedagógusok digitális kompetenciafejlesztési szükségletei – online kérdőív    

Kapcsolódó hírek
A projektet az Európai Bizottság támogatja. A weboldal annak minden tartalmával kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bárminemű felhasználása esetén.
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2