A "Mindennapi iskolai kreativitás – az európai iskolák kreatív erőforrásainak kihasználása finnországi minták alapján" című projekt célja növelni a kreativítást és az innovációt az általános iskolák hétköznapi gyakorlatában, a tanárok továbbképzése  és a kreatív oktatás érdekében felhasználható oktatási segédanyagok elérhetővé tétele által. 

A projektet az Európai Bizottság támogatja az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek programja keretében, a projekt megvalósításában hét intézmény vesz részt öt európai országból: Jyväskylä Egyetem, Finnország; Borgorete Egyesület, Olaszország; M-Around Oktatási Tanácsadó Kft, Magyarország; BDF és InTheCity, Hollandia; a csíkszeredai József Attila Általános Iskola és a Spektrum Oktatási Központ, Románia, ez utóbbi intézmény egyben a projekt koordinátora is. www.creativeschools.eu  

A projekt aktívan bevonja a tanárokat és diákjaikat a kreatív oktatást/tanulást elősegítő gyakorlati módszerek alkalmazásába és népszerűsítésébe. Ennek érdekében a finnországi továbbképzést követően a finn oktatásból átvett kreatív módszereket és oktatási eszközöket a továbbképzésen részt vett tanárok saját körzetükben továbbadják kollégáiknak, és népszerűsítik azok használatát. A projekt révén lehetőség nyílik ugyankkor a tanárok és tanulók számára az önreflexióra a tanítási illetve tanulási módszereiket, gyakorlatukat illetően.

Ezen célok elérése érdekében, a partnerség a következő intellektuális termékek előállítását tervezi:

1. A tanárok kreativitását és továbbképzési igényeit tanulmányozó igényfelmérés, ennek részeként egy interaktív, online önértékelő eszköz.

2.  Pedagógusoknak szóló blended (online és tantermi – Finnországban, Jyväskyläben tartandó) képzés, melyet a Jyväskylä Egyetem Tanárképző Tanszékének tanárai tartanak „kreativitás az iskolában” témakörben.

3. „Kreativitást és innovációt szorgalmazó tanárok kézikönyve”, mely a gyakorlati tanácsok mellett tartalmazni fog egy pedagógusi portfólióba is beemelhető segédanyagot is.

Összesen húsz tanár fog résztvenni a blended képzésen és a finnországi továbbkézpésen, illetve összesen 200 tanár az öt országban tartott műhelyfoglalkozásokon. Arra törekszünk, hogy a tanárok olyan eszközöket és tudást szerezzenek, melyet valóban alkalmazni fognak saját osztályukban, iskolájukban,  így megközelítőleg 4000, 6 - 15 év közötti diákot fog érinteni a projekt.

A finn kreativitás-modellek alkalmazását a projektben résztvevő iskolák mindvégig dokumentálják,  és ezen információk – az elkészült termékekkel együtt – elérhetőek lesznek a projekt weboldalán: www.creativeschools.eu
Kapcsolódó dokumentumok
Kapcsolódó hírek
A projektet az Európai Bizottság támogatja. A weboldal annak minden tartalmával kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bárminemű felhasználása esetén.
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2