A meglévő és elérhető európai hálózatunkon belül úgy tűnik, hogy a felnőttoktatásban a mobilitási projektek iránti igény túlságosan csökken. Különösen a kis szervezetek félnek, hogy saját projekteket  írjanak és nyújtsák be azokat. Az idő hosszú, az erőfeszítések túlságosan nagyok, és a sikerre vonatkozó mutatók túl alacsonyak. A megfelelő szervezetek kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, mint amire szükségük volna saját pályázatok megírására és lebonyolítására. Továbbá, nem tudnak mindig tapasztalt partnerekkel vagy szervezetekkel megfelelő módon együtt dolgozni a mobilitási projektek sikerességének érdekében. Általánosságban úgy tűnik, hogy az Erasmus + mobilitásra vonatkozó "új" koncepciója / rendszere a korábbi Grundtvig programhoz képest bonyolultabb.

A Level Up! projekt elsődleges célja ezért a külföldi mobilitások megismertetése különösen a felnőttoktatásban az oktatási munka minőségének javítása érdekében, valamint azon felnőttképzési szervezetek nemzetközivé tétele amelyek ezekben a programokban résztvesznek.

Szeretnénk megismertetni a transznacionális műhelymunkák fontosságát a felnőttoktatók képességeinek és kompetenciáinak megfelelő fejlesztése érdekében. A felnőttoktásban tevékenykedő képzőknek rugalmasan kell különböző tanulócsoportokkal dolgozniuk, ami nemcsak innovatív és informális tanítási módszerek alkalmazását vonja maga után, hanem magas interkulturális kompetenciát is igényel.

A regionális szintű célkitűzés elérése érdekében ösztönözni és támogatni kell az európai partnereket a tanulási tevékenységek alkalmazásában és gyakorlatba ültetésében. E cél szerint növelni kívánjuk a felnőttképzésben tevékenykedő projekt partnerek kompetenciáját. Együttműködésen alapuló tanulási tevékenység keretében mindannyiunk számára lehetővé szeretnénk tenni a mobilitási projektek igénylését - minden partner a projekt futamideje alatt, megír egy mobilitási pályázatot -, a külföldi tanulási tevékenységek résztvevőinek konzultálását, kiválasztását, felkészítését és küldését, valamint más európai országból érkező résztvevőknek oktatási tevékenységek megszervezését és gyakorlatba ültetését.

 

Támogató: Európai Bizottság, Erasmus+ program, Stratégiai Partnerségek

Időtartam: 2017. december 1. – 2019. március 31.
Kapcsolódó dokumentumok
A projektet az Európai Bizottság támogatja. A weboldal annak minden tartalmával kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bárminemű felhasználása esetén.
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2