Hagyományosan az „örökség” kifejezést használják az emberek nyelvének, kultúrájának vagy építészetének történelmi módon való leírására. Az örökség jelenlegi definíciói inkább a kortárs társadalomra összpontosítanak, tekintve az emberek közös vonásait, előmozdítva a sokszínűség, a polgári részvétel és az interkulturális megértés értékeit. A város öröksége már nem a történelmi tényeket bemutató épületek, régészeti lelőhelyek vagy szobrok összessége, hanem olyan értékrend is, amely elősegíti a polgári elkötelezettséget és részvételt, a társadalom iránti nyitottságot és a kritikai gondolkodást. A polgári kompetenciák - az egyén számára a társadalomban való aktív részvételét lehetővé tevő ismeretek, készségek, attitűdök és értékek - fejlesztése előfeltétele az emberek társadalomban való aktív, demokratikus és polgári részvételének. Az „értékekben” való oktatás a szolidaritás és a helyi közösségek megerősítésével segíti a polgári örökséget befogadó társadalmaink kiépítését a demokrácia, a tolerancia és a szabadság közös értékein keresztül.

A Polgári Örökségünk - Our Civic Heritage című projektünk célja az európai közös értékek, valamint a polgári oktatás és elkötelezettség elősegítése Európában. A projekt a következő célcsoportoknak kíván segítséget nyújtani:
• a nyilvánosság azon tagjai, akik érdeklődnek a civil részvételi tevékenységek iránt,
• oktatók, akik oktatják a polgári részvételt és a kulturális örökséget, és
• a politikai döntéshozók, valamint a kulturális örökségben és a civil szektorban dolgozók, akár állami, akár magánjellegűek.

A projekten 8 különböző európai ország - Hollandia, Írország, Egyesült Királyság, Bulgária, Románia, Spanyolország, Olaszország és Izland - 10 szervezetéből álló partnerség dolgozik együtt, 2020. novemberétől 2023. júniusáig.

További információk hamarosan elérhetőek lesznek a projekt weboldalán: https://civic-heritage.eu/ 

Támogató: Európai Bizottság, Erasmus + program
Projekt időtartama: 2020. november 1.  - 2023. június 30.
A projektet az Európai Bizottság támogatja. A weboldal annak minden tartalmával kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bárminemű felhasználása esetén.
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2