A ZERO WASTE projekt fő célja, hogy elősegítse a vidéki térségek társadalmi befogadását az élelmiszer - pazarlás csökkentését illetően, valamint javítsa a tanárok szakmai fejlődését egy oktatási játékos eszköz létrehozása révén, amely tudományos tartalomra alapul. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek globális termelésének körülbelül egyharmada évente elveszik vagy kárba megy. Ez 1,3 milliárd tonna élelmiszernek felel meg. Az Európai Unióban (EU) a becslések szerint az élelmiszer - pazarlás körülbelül 89 millió tonna, ami az EU -ban előállított élelmiszerek 20% -át teszi ki, 143 milliárd eurós járulékos költséggel. Ez a helyzet ironikus egy olyan világban, amelyben több mint 800 millió ember szenved alultápláltságban, és körülbelül 36 millió ember nem engedheti meg magának, hogy kétnaponta egyszer minőségi ételt kapjon.

Az élelmiszer -hulladék felére csökkentése az egyik kötelezettségvállalás, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez (ENSZ) tartozó országok vállaltak 2015 -ben, a 2030 -as fenntarthatósági és fejlesztési menetrend jóváhagyása után, a szegénység megszüntetése, a bolygó védelme és a jólét biztosítása érdekében. Pontosabban, a fenntartható fejlődés 12. számú, felelősségteljes termelésre és fogyasztásra vonatkozó célkitűzése tartalmazza a 12.30-as célt: „2030-ra felére kell csökkenteni az egy főre jutó globális élelmiszer-hulladékot kiskereskedelmi és fogyasztói szinten, és csökkenteni kell az élelmiszer-veszteségeket a termelési és ellátási lánc mentén, beleértve a betakarítás utáni veszteségeket is.”

Az élelmiszer -pazarlás elleni küzdelem azonban az egész társadalom közös felelőssége. Egyéni szinten a fogyasztónak, mint az élelmiszer végső befogadójának is hozzá kell járulnia ehhez a célhoz, és alapvető fontosságú, hogy a polgárok tisztában legyenek minden vásárlás és fogyasztás során hozott döntés társadalmi és környezeti következményeivel, megváltoztassák hozzáállásukat és felelős fogyasztási szokásokat alakítsanak ki. És ne felejtsük el ennek a szakasznak a fontosságát az élelmiszerláncban, mivel a legtöbb hulladék (42%) a háztartásokban keletkezik.

A ZERO WASTE egy olyan projekt, amely ezen problémák megoldására keres született az oktatáson keresztül.

Hat szervezet partnerei, Spanyolországból, Portugáliából, Írországból és Romániából, közösen dolgoznak azon, hogy:
- innovatív képzési módszertant alakítsanak ki a tanároknak, melynek fő célja, hogy támogassa az oktatási tevékenységüket az élelmiszer -pazarlással kapcsolatban,
- digitális eszköztárat és szerepjátékok létrehozásán az élelmiszer -pazarlásra vonatkozóan,
- jó gyakorlatokról szóló útmutató, amely támogathatja az oktatókat, pedagógusokat a tudatosság növelésére és az élelmiszer -pazarlás elkerülésére irányuló oktatási tevékenységekre irányuló törekvéseikben.


Projekt Weboldal: www.euzerowaste.com 
Pénzügyi támogatás: Európai Bizottság, Erasmus + program
Időtartam: 2020. november 1. - 2022. november 30.
A projektet az Európai Bizottság támogatja. A weboldal annak minden tartalmával kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bárminemű felhasználása esetén.
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2