THINKIDS: FENNTARTHATÓSÁG, AUTENTIKUS TANULÁS ÉS GONDOLKODÁS MÁR KISGYERMEKKORTÓL

Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák és azok fejlesztése fontos szakpolitikai követelmény az EU tagállamai számára. A Kulcskompetenciák Európai Referenciakerete (2006) az OECD, az UNESCO és maguk a tagállamok korábbi fejlesztései alapján készült. A közelmúltban az Európai Unió Tanácsának az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 22-i ajánlása (2018/C 189/01) és az ENSZ 2030-ig szóló ütemtervének fenntartható fejlődési céljai (mostantól FFC-k) arra helyezték a hangsúlyt, hogy az uniós tagországok korszerűsítsék oktatási kínálatukat.

A legtöbb tagállam már beépítette a kulcskompetenciákat vagy hasonlóan széleskörű tanulási eredményeket az iskolai tantervi keretekbe, azonban nem létezik egységes modell, amelyet az európai tagállamok követnének a kulcskompetenciák és a FFC-k nemzeti tantervekbe való integrálására.

A THINKIDS egy olyan gyakorlati "autentikus tanulási megközelítés" kidolgozását és tesztelését javasolja, amely az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges uniós kulcskompetenciákon és az ENSZ fenntartható fejlődési céljain alapul, és az a célja, hogy támogassa a pedagógusokat és a gyermekeket (3-11 éves korig) abban, hogy megtalálják a kapcsolatokat a gondolataik, a vágyaik és érzéseik, valamint a cselekedeteik között. 

A projekt megvalósításán hat európai intézmény dolgozik együtt, 26 hónapon keresztül.

Projekt időtartama: 2021. december 1. - 2024. február 1.
Pénzügyi támogatás: Európai Bizottság, Erasmus + program
Projekt weboldal: https://sec.ro/hu/projects/.
A projektet az Európai Bizottság támogatja. A weboldal annak minden tartalmával kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bárminemű felhasználása esetén.
<< Vissza
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2