Időtartam: 3,5 hónap (60 óra), heti 2x2 óra
Csoportok: kezdőtől (A1) haladóig (B2)
Ára: 850 lej/fő
Részletfizetés: 500 lej + 350 lej
Beiratkozási időszak: 2021. január 4-29.
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2