Időtartam: 2,5 hónap (40 óra), heti 2x2 óra
Csoportok: közép (B1) és felső-közép (B2)
Ára: 675 lej/fő
Részletfizetési lehetőség: 375 lej + 300 lej
Beiratkozási időszak: 2019. szeptember 5-30.
AZ ECL  NYELVDIPLOMA ÖRÖKÉRVÉNYŰ.
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2