Időtartam:8 hónap (110 óra), heti 2x2 óra
Csoportok: kezdőtől (A1) felső-közép (B2) szintig
Ára: 1395 lej/fő
Részletfizetés: 600 lej + 400 lej + 395 lej
Beiratkozási időszak: 2019. szeptember 5-30.
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2