Időtartam: 8 hónap (110 óra), heti 2x2 óra
Csoportok: kezdőtől (A1) felső-közép (B2) szintig
Ára: 1290 lej/fő
Részletfizetés: 590 lej + 400 lej + 300 lej
Beiratkozási időszak: 2018. szeptember 3-28. 

Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2