Időtartam: 7,5 hónap (60 óra), heti 1x2 óra
Csoportok: kezdőtől (A1) felső-közép (B2) szintig
Ára: 850 lej/fő
Részletfizetés: 500 lej + 350 lej
Beiratkozási időszak: 2021. szeptember 1-30.
A vírushelyzet miatt esetlegesen elrendelt szükségállapot vagy vészhelyzet esetén a klasszikus tanfolyamainkat
online vagy hibrid (osztálytermi és online oktatást ötvöző) formában folytatjuk.


Kapcsolódó dokumentumok
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2