Időtartam: 6 hónap
Csoportok: közép (B1) és felső-közép (B2) szinten
Ára: 1320 lej/fő
Részletfizetés: 800 lej + 520 lej
Beiratkozási időszak: 2019. január 8-31.
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2