Időtartam: 8,5 hónap (60 óra), heti 1x2 óra
Csoport szintek: közép A2 (KET) és haladó B1 (PET) szinten
Ára: 1.380 lej/fő (23 lej/óra)
Részletfizetési lehetőség: 800 lej + 580 lej
Beiratkozási időszak: 2023. szeptember 1-30.

Fontos: A Cambridge FCE és CAE nyelvdiplomák örökérvényűek!

A vírushelyzet miatt esetlegesen elrendelt szükségállapot vagy vészhelyzet esetén a klasszikus tanfolyamainkat
online vagy hibrid (osztálytermi és online oktatást ötvöző) formában folytatjuk.
Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2