Înscrierea la cursurile noastre se face personal la secretariatul Centrului (Miercurea Ciuc, str Kossuth Lajos nr. 9 et. 3.). Formularul de înregistrare completat trebuie predat colegiilor noştri de la secretariat.
Denumire curs:*

Rezultat test de plasare pe nivel:*

Adresă e-mail:*

Numele :*

Vârsta:*

Ocupaţia:*

Locul de muncă/Şcoala:*

Domiciliu:*

Telefon fix:*

Telefon mobil:*

Seria şi numărul CI:*

Cod numeric personal (CNP):*

Cursant reînscris:*
Numele profesorului:*

Limba preferată de comunicare cu serviciul clienţi:*
Informaţii importante
  • Înscrierea la curs se face prin citirea Informaţiilor pentru cursanţi (accesibil la Secretariat), respectiv completarea şi semnarea declaraţiei GDPR şi a prezentului formular, şi achitarea primei rate sau a întregii taxe a cursului ales.
  • Absenţa de la curs nu scuteşte cursantul de la plata taxei de curs.
  • Cursanţii vor semnala toate solicitările/întrebările legate de cursuri (probleme administrative, plata ratei de curs, etc.) la secretariatul  Centrului şi NU la profesor.
  • După expirarea primelor două săptămâni de curs TAXA DE CURS NU SE RESTITUIE!
  • Cursantul este obligat să se comporte astfel încât să nu deranjeze orele de curs. În cazul unor reclamaţii, vom trimite avertisment. După două avertismente scrise, cursantul va fi exclus de la cursuri. Vom rambursa partea neutilizată a taxei de curs.
  • În caz de stare de urgenţă legată de situaţii epidemiologice, cursurile se vor ţine online, utilizând platformele Google Classroom, Zoom şi (după caz) manuale digitale.


Mod de plată


Cod de verificare:*

Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.