2020.01.06
Oferta noastră de cursuri:
• Cursuri de comunicare (60 de ore) în limbile engleză, germană, maghiară, italiană, franceză şi spaniolă.
  • Cursuri de comunicare (60 de ore) în limbile engleză, germană (cursuri înainte de masă)
• Curs de pregătire pentru examenul ECL din data de 17-18 aprilie 2020
• Cursuri acreditate de formare formatori şi asistent manager
• Cursuri de pregătire pentru bacalaureat şi evaluarea naţională din matematică.

Documente necesare pentru înscriere:
• Test de plasare pe nivel (poate fi completat şi online pentru cursurile de limba engleză, germană şi română),
Formular de înscriere,
• fotocopie după Cartea de identitate,
• achitarea primei rate aferente taxei de curs.

Pentru informaţii suplimentare scrieţi-ne la sec@sec.ro sau sunaţi la 0745 454 548, 0745 45 45 48.

Data limită pentru înscrieri este 31 ianuarie 2020.
Cursuri conexe
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.