2020.10.01
În toamna anului 2019, a intrat în vigoare suplimentul la Legea educaţiei româneşti (Legea nr. 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011) care a definit conceptul de bullying la şcoală şi obligă instituţiile de învăţământ să ia măsuri împotriva acestui fenomen.

Pe 10 ianuarie 2020 a fost publicat şi metodologia care specifică aplicarea Legii din 2019: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4343_2020_norme%20antibullying.pdf?
Această metodologie detaliază responsabilităţile şcolilor în ceea ce priveşte prevenirea bullyingului, tratamentul, cât şi pregătirea elevilor şi profesorilor pentru a preveni incidentele de bullying.

În cadrul programului nostru VR NOT BULLIES Erasmus +, a fost elaborat un curriculum care include utilizarea instrumentelor VR şi a unor scurtmetraje de 360 ​​de grade. Aceste intrumente educaţioonale nu au putut fi testate din cauza situaţiei prezente, dar vor fi utile pentru multe şcoli din toamnă. Totodată am publicat şi un manual pe această temă, manualul va fi disponibil foarte curând şi în limba română.

Documente conexe
HU Tananyag a zaklatás megelőzéséhez pedagógusoknak
HU Tanmenet zaklatást megelőző iskolai foglalkozásokhoz
Material de instruire lb. romana
Programa atelierelor de lucru lb. romana
training-vr-eng_3003.pdf
kurikulum-vr-eng_3003.pdf
Proiecte conexe
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.