2020.12.15
Curs de limba engleza online pentru actori culturali - voluntari si angajati ai consiliilor locale si ai unor organizatii non-profit -- Curs organizat la cererea Centrului Cultural Harghita

Curs de comunicare culturală – nivel A2 (8-10 persoane/grupă)
Curs de comunicare culturală – nivel B1/B2 (8-10 persoane/grupă)

La nivelul A2:

La terminarea cursului studentul poate înţelege expresii frecvent folosite în relaţia cu domeniile imediate de prioritate (informaţii, mediul înconjurător apropiat, mediul cultural, muncă). El poate comunica în situaţii simple şi obişnuite, care nu cer decât un schimb de informaţii, simplu şi direct, pe subiecte legate de familie şi muncă. Poate descrie (oral şi în scris)  cu mijloace simple mediul său înconjurător, mediul cultural, activităţi profesionale, şi poate evoca subiecte familiare şi obişnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul poate să redacteze o scrisoare profesională simplă.

La nivelul B2:

La terminarea cursului studentul va fi capabil să emitere păreri, să susţină în mod sistematic argumentări legate de domeniul profesional şi domeniul cultural.  Studentul poate înţelege conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuţie tehnică în specialitatea sa (domeniul cultural). El poate să comunice cu un grad de spontaneitate şi cu uşurinţă, precum o conversaţie cu un locutor nativ, inclusiv pe teme profesionale legate de viaţa culturală. El poate să se exprime într-un mod clar şi detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate şi să expună avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Formular de inscriere:

https://forms.gle/CTuFqnz7PnNEMoScA

Cursuri conexe
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.