2022.11.21
BUNĂSTAREA PROFESORILOR ŞI ECHILIBRUL DIGITAL
Conferinţă: 10 decembrie 2022, Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János”

10.00 - 11.50 PRELEGERI PLENARE (Sala Bolyai, etj. II. ):

10.00 - 10.15 Ferencz Salamon Alpár: Free-ED - un cadru flexibil pentru învăţarea hibridă

10.15 - 10.25 Lázár Csilla: Digiloping Teachers - un curs de perfecţionare pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale profesorilor, conform cadrulului DigCompEdu

10.25 - 11.50 Jukka Sinnemäki: Reflecţie şi conştientizare - Echilibru în viaţa noastră cu sau fără tehnologie (prezentare interactivă hibridă în limba engleză şi maghiară, tradusă simultan în limba română)

 11.50 - 12.10 Pauză de cafea -  etj. III. - spaţiul de catering din holul sălii AULA MAGNA.

12.10 - 13.10 PRIMA SESIUNE, SECŢIUNI, ATELIERE DE LUCRU:

Secţiunea A: Tamás Majzik: Roboţii în învăţământul primar, dezvoltarea abilităţilor de gândire (în limba maghiară) - Sala SCIENTIA, etj. I.

Secţiunea B: Melinda Gidró şi Zsolt Portik: Colaborarea susţinută digital pentru elevi şi profesori, aspecte legate de bunăstare (în limba maghiară) - Sala CONCORDIA, etj. I.

Secţiunea C: Gál-Iankó Kata, Kolumbán Krisztina, Zsigmond Ilka: Dincoace de Laponia, dincolo de digitalizare - concluzii după o vizită şcolară în Finlanda (proiectul Digiloping) (în limba maghiară, cu traducere simultană în limba română) - Sala BOLYAI, etaj II.

Secţiunea D: Emese Márk:
Meditaţie, prezenţă conştientă (sala REVELATIO, parter)
Dénes Gyarmati: Imprimare 3D (în limba maghiară) (Sala NEUMANN, etj. I.)

 13.10 - 14.00 Prânz tip bufet - etj. III. - spaţiul de catering din holul sălii AULA MAGNA.

 14.00 - 15.00 A DOUA SESIUNE, SECŢIUNI, ATELIERE DE LUCRU:

Secţiunea A: Majzik Tamás: Roboţii în învăţământul primar, dezvoltarea abilităţilor de gândire (în limba maghiară, cu traducere simultană în limba română)- Sala SCIENTIA, etj. I.

Secţiunea B: Gidró Melinda şi Portik Zsolt : Colaborarea susţinută digital pentru elevi şi profesori, aspecte legate de bunăstare (în limba maghiară) - Sala CONCORDIA, etj. I.

Secţiunea C: Gál-Iankó Kata, Kolumbán Krisztina, Zsigmond Ilka: Dincoace de Laponia, dincolo de digitalizare - concluzii după o vizită şcolară în Finlanda (proiectul Digiloping) (în limba maghiară) Sala BOLYAI, etaj II.

Secţiunea D:
Emese Márk: Meditaţie, prezenţă conştientă (sala REVELATIO, parter)
Dénes Gyarmati: Imprimare 3D (în limba română) (Sala NEUMANN, etj. I.)

 15.00 - 15.15 Pauză de cafea - etj. III. - spaţiul de catering din holul sălii AULA MAGNA.

15.15-16.00 Discuţie hibridă cu moderatorii secţiunilor şi Jukka Sinnemäki (Sala Bolyai, etj. II)

16.00 - 16.15 Tódor Imre: Evaluarea nivelului de competenţă digitală a cadrelor didactice din judeţul Covasna în perioada Covid 19 (Sala Bolyai)
16.15 - 16.40 Ceremonia de decernare a premiului “Înger Digital” (Sala Bolyai, etj. II) 

Proiecte conexe
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.