2018.03.15
Organizăm curs de formare de formator

Recomandăm acest curs pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţia adulţilor şi doresc să-şi desfăşoare activitatea ca traineri. În cadrul cursului veţi afla de cele mai noi metode de educaţia adulţilor şi puteţi obţine diplome acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Candidaţii, care deţin diplomă de studii superioare vor dobândi diplomă de formator (cod COR 242401), cei cu studii medii vor dobândi diplomă de maistru instructor (cod COR 235907).

Tematica cursului:

·        Formarea profesională a adulţilor, planificarea şi organizarea de cursuri de formare şi sesiuni de formare;
·        Dinamica de grup, comunicarea între trainer şi cursant, stiluri de comunicare;
·        Strategii de gestionare a conflictelor, managementul conflictelor, care apar în cadrul activităţilor de formare;
·        Abordările pedagogice şi psihologice, metodologii, tehnici, teoria şi practica;
·        Marketingul educaţia adulţilor;
·        Evaluarea educaţiei şi formării continue.

Orarul cursului: 
20 aprilie 2018 – vineri: 17,00 – 20,00
21 aprilie  2018 – sâmbătă: 9,00 - 16,00
27 aprilie 2018 – vineri: 14,00 – 18,00
28 aprilie 2018 – sâmbătă: 9,00 - 15,00 

Documentele necesare pentru înscriere:

·        copie după cartea de identitate;
·        CV Europass – în limba română;
·        copie după certificatul de naştere;
·        diplomă de studii;
·        Formular de înscriere.


Termen de înscriere: 16 aprilie 2018.
Preţul cursului: 390 RON
foto: feepik.com
Cursuri conexe
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.