Cu o echipă energică şi deschisă colaborării organizaţia noastră are ca obiectiv oferirea unei game largi de programe de formare, formale şi informale ce vizează organizaţiile din regiune care doresc să evolueze, cât şi persoanele doritoare să înveţe fără limită de vârstă.

Centrul nostru garantează dobândirea unor competenţe şi cunoştinţe de nivel înalt, abilităţi de nelipsit în cele mai multe profesii. Printre aceste “abilităţi transversale“ de o importanţă primordială sunt competenţele lingvistice. Oferim posibilităţi de învăţare a limbilor: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, maghiară şi chineză în grupe mici şi individual, de la nivel de începători la nivel avansat. Pe lângă cursurile de limbă generală există şi posibilitatea însuşirii limbii specifice în domeniul afacerilor şi dobândirea certificatelor lingvistice internaţionale. Competenţele lingvistice dezvoltate de la an la an prin metode moderne, eficiente vin în ajutorul a cca. 450- 500 de elevi în atingerea obiectivelor profesionale şi individuale.

Competenţele umane, antreprenoriale şi de management devin din ce în ce mai mult cerinţe de bază profesionale. La fel ca şi competenţele lingvistice, pot fi utilizate nenumărate abilităţi dobândite în cadrul cursurilor acreditate cu denumirea de “Formare formatori“.

În cadrul proiectelor noastre de dezvoltare educaţională căutăm acele metode eficiente şi mijloace prin care forţa de muncă din zona să poată fi pregătită pentru schimbările economice rapide şi care să stimuleze în acelaşi timp spiritul antreprenorial.

Centrul Educaţional Spektrum a fost înfiinţat în 1996 de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. Din anul 1998 devine independentă din punct de vedere juridic iar din anul 2001 şi din punct de vedere financiar, urmând ca în anul 2016 să-şi schimbe denumirea în Centrul Educaţional Spektrum.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.