ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages ) este un sistem European, deschis pentru fiecare categorie socială, de la elevi până la salariaţii adulţi. El testează capacitatea orală şi scrisă de folosire a limbii în comunicarea cotidiană pe subiecte practice, profesionale şi personale, cu grade diferite de complexitate.
Limbile în care se pot susţine examene ECL sunt: engleză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, slovacă, poloneză, română, bulgară, cehă, rusă, croată şi sârbă. Examenul are patru părţi, corespunzătoare fiecărei aptitudini lingvistice pe care testează { înţelegerea discursului oral; exprimarea scrisă (compoziţie); înţelegerea discursului scris (citire), exprimarea orală (vorbire) } .
La Centrul Educaţional Spektrum organizăm examene ECL la fiecare trei luni. Pentru a afla datele exacte ale examenelor urmăriţi Ştirile publicate pe site-ul nostru, sau abonaţi-vă la buletinul de ştiri.

CERTIFICATUL ECL ESTE ETERN.

În fiecare limbă în parte, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine se pot susţine examene ECL la următoarele nivele A2, B1, B2 şi C1.

Înscrierea la examen se validează după completarea formularului de înscriere, respectiv plata taxei de examinare. În evidenţa internaţională vor fi incluşi numai acei candidaţi care au achitat în numerar la sediul centrului de examen sau prin mandat poştal taxa de examinare până la data limită de înscriere. Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa de e-mail sec@sec.ro.

 

 

Denumire examen, nivel

Limba

Termen de înscriere

 

2023

   

3 Februarie: B1, C1

4 Februarie: B2

engleză, gemană 9 Ianuarie

31 Martie: B1, C1

1 Aprilie: B2

engelză, germană, italiană,spaniolă 3 Martie

9 Iunie: B1, C1

10 Iunie: B2

engleză, germană, maghiară 11 Mai

29 Septembrie: B1, C1
30 Septembrie: B2

engleză, germană 31 August

24 Noiembrie: B1, C1
25 Noiembrie: B2

engleză, germană, italiană, spaniolă, maghiară 2 Noiembrie 

 

 

Documente conexe
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.