Despre AVAL – Valoare adăugată învăţării pentru învăţători/educatori şi coordonatori pedagogici 

Scopul programului AVAL este de a oferi educatorilor care predau la preşcolari şi la elevi, instrumente şi instrucţiuni care să îi ajute să-i înveţe pe copii cum să dezvolte un angajament profund faţă de valori într-un mod adecvat pentru grupul lor de vârstă (0-3, 3-6, 7-11). Scopul nostru este de a crea obiceiuri la copii, care să determine orice fel de performanţă în viitor, un transfer de valori care să rămână pe termen lung, care se extinde pe tot parcursul vieţii.

Prin proiectul “AVAL: Valoare adăugată învăţării pentru învăţători/educatori şi coordonatori pedagogici ” intenţionăm să contribuim mai mult prin educarea acestei uriaşe resurse a umanităţii în care toată lumea se potriveşte şi unde ne putem bucura de avantajele unei societăţi mai educate şi mai dezvoltate.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.