Proiectul DIVINT - DIVersity, INtegration, Training - vizează dezvoltarea unei noi dimensiuni europene privind educaţia interculturală în procesele educaţionale ale adulţilor, abordând diversitatea inerentă societăţilor noastre multiculturale, perspectivele legate de drepturile omului şi de învăţare interculturală, combinate cu învăţarea limbilor străine. Pedagogii inovatoare, cum ar fi

- învăţarea dialogică (învăţarea care are loc prin dialog) şi
- învăţarea de la egal la egal (care ajută elevii şi cursanţii să joace un rol activ în procesul de predare-învăţare)

vor fi adaptate şi aplicate nevoilor specifice ale grupurilor ţintă, ale utilizatorilor şi ale beneficiarilor, cu scopul de a crea atmosferă interculturală în săli de clasă şi medii de formare. 
Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina de web al proiectului.

Pagina de web al proiectului: www.divint.eu

Finanţator: Comisia Europeană, Programul Erasmus +
Perioada de implementare: 1 noiembrie 2018 – 30 octombrie 2020.Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.