Proiectul KNOW-HUBs îşi propune să exploreze modul în care centrele educaţionale pot contribui la satisfacerea nevoilor şi cerinţelor locale ale comunităţilor şi regiunilor rurale prin îmbinarea conceptului "3M: Punct de întâlnire, Mediator, Motor",  şi folosirea tehnicilor de Design Thinking având în focus utilizatorul.

Grupurile ţintă pentru care KNOW-HUBs va dezvolta materialele propuse:
- tinerii adulţi marginalizaţi (cu nivel educaţional mai scăzut, şomeri, persoane cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu calificări reduse, dezavantajate şi migranţi / refugiaţi)
- educatori, formatori, mentori.

Parteneriatul KNOW-HUBs este alcătuit din şase organizaţii din: Suedia, Spania, Irlanda, Izlanda, Danemarca şi România.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina web al proiectului.

Pagina de web al proiectului: http://know-hubs.eu/

Finanţator: Comisia Europeană, Programul Erasmus +
Perioada de implementare: 1 septembrie 2018 – 30 septembrie 2020.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.