A VIRTUÁLIS VALOSÁG (VR) a fiatalok körében tapasztalható BÁNTALMAZÁS, ZAKLATÁS, ERŐSZAK megelőzésének hatékony eszköze:


A projekt célja egy új és hatékony eszközt biztosítani a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, segítők, nevelők számára, egy olyan eszközt, mely hatékonyan bevethető a fiatalok közötti erőszakos jelenségek, így a zaklatás, a kirekesztés, a diszkrimináció elleni küzdelemben. E cél elérése érdekében két szellemi terméket hozunk létre:

A tanulmány eredményei és partnerek saját tapasztalata alapján létrehozunk egy innovatív, a zaklatás megelőzésére hatékonyan alkalmazható taneszközt, és ennek keretében egy VR játékot, valamint a taneszköz és VR játék alkalmazását segítő módszertani útmutatót. Ezek segítségével kívánjuk növelni a fi atalokkal foglalkozó szakemberek, segítők, nevelők, pedagógusok munkájának hatékonyságát, ami az erőszak megelőzését illeti. A VR játék segítségével felébreszthető a fi atokban az empátia, hozzásegítheti őket ahhoz, hogy jobban megértsék a zaklatás következményeit, és felkészíti őket arra, hogy mit tehetnek, ha a való életben tapasztalnak hasonló magatartást a környezetükben.

Összefoglaló tanulmány a leghatékonyabb zaklatás- és bántalmazás-ellenes bevált gyakorlatokról, mely áttekinti a sikeres helyi, nemzeti és európai kezdeményezéseket, módszereket, eljárásokat, eszközöket, különös tekintettel azokra, melyek a modern technológiák segítségét veszik igénybe a fi atalok eléréséhez

Projekt weboldala: https://vrnotbullies.eu/
Ştiri conexe
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.