În mod tradiţional, termenul „moştenire” este folosit pentru a descrie limba, cultura sau arhitectura oamenilor într-un mod istoric. Definiţiile mai actuale ale patrimoniului se concentrează mai degrabă pe societatea contemporană în ceea ce priveşte lucrurile pe care oamenii au în comun, promovând valorile diversităţii, participării civice şi înţelegerii interculturale. Patrimoniul oraşului nu mai este un set de clădiri, situri arheologice sau statui care prezintă fapte istorice, ci şi un set de valori care promovează implicarea şi participarea civică, deschiderea către societate şi gândirea critică. Dezvoltarea competenţelor civice - cunoştinţele, abilităţile, atitudinile şi valorile care permit individului să participe activ la societate - este o condiţie prealabilă pentru participarea activă, democratică şi civică a oamenilor în societate. Educaţia în „valori” ajută la construirea societăţilor noastre de patrimoniu civic prin valorile comune ale democraţiei, toleranţei şi libertăţii prin consolidarea solidarităţii şi a comunităţilor locale.

Proiectul nostru Patrimoniul nostru civic – Our Civic Heritage - îşi propune să promoveze valorile europene comune şi educaţia civică şi angajamentul în Europa. Proiectul îşi propune să ajute următoarele grupuri ţintă:
• membrii publicului care prezintă interes în activităţile de participare civică,
• educatori care predau participarea civică şi moştenirea culturală şi
• factorii de decizie politică şi cei care lucrează în patrimoniul cultural şi în sectorul civil, fie că sunt publice sau private.

Proiectul este implementat de un parteneriat format din 10 organizaţii din 8 ţări europene diferite - Olanda, Irlanda, Regatul Unit, Bulgaria, România, Spania, Italia şi Islanda – din noiembrie 2020 până în iunie 2023.

Mai multe informaţii vor fi disponibile în curând pe pagina de web al proiectului: https://civic-heritage.eu/ 

Finanţat de: Comisia Europeană, programul Erasmus +
Perioada: 1 noiembrie 2020 şi 30 iunie 2023.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.