Dezvoltarea durabilă (care acoperă dimensiunile sociale, economice, politice şi educaţionale) este o provocare la nivel mondial. Deoarece această dezvoltare se referă la toate dimensiunile vieţii noastre moderne, răspunsul la aceste provocări ar trebui să fie holistic şi global. Este crucial să „înţelegem” înainte de „a acţiona”, de aceea credem că dezvoltarea durabilă este, de asemenea, o chestiune de educaţie. Educaţia contribuie la dezvoltarea unei culturi a schimbării şi durabilităţii, creând fundalul pentru acţiuni eficiente de dezvoltare durabilă. Unul dintre obiectivele noastre este o abordare a educaţiei şi educaţiei adulţilor (ALE) bazată pe drepturile omului, aliniată la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).

Deşi sustenabilitatea a devenit un obiectiv cheie în învăţământul superior, este încă necesară dezvoltarea unei mai bune înţelegeri a modului în care competenţele de sustenabilitate pot fi cultivate în cadrul cursurilor şi programelor universitare şi în cadrul formării adulţilor.

De aceea, formatorii care se ocupă cu educaţia adulţilor, trebuie să devină capabili de
• afectarea schimbărilor holistice durabile,
• transformarea valorilor şi culturii,
• vindecarea pământului şi a comunităţilor umane,
• şi proiectarea de soluţii creative,
pentru ca să aibă posibilitatea de a se angaja în procese de învăţare care reflectă şi accentuează aceste învăţări obiective.

Trainerii şi profesorii care se ocupă cu educaţia adulţilor pot juca un rol central în furnizarea cunoştinţelor şi informaţiilor practice pentru a-i ajuta pe aceştia să înţeleagă provocările şi să acţioneze ca cetăţeni activi în comunităţile lor locale, individual sau colectiv. Credem că teoria transformării învăţării şi principiile de proiectare ecologică oferă oportunităţi promiţătoare de a crea experienţe de învăţare semnificative, care pot dezvolta abilităţile personale, intelectuale şi socio-culturale necesare pentru a crea sisteme rezistente şi regenerative.

Partenerii proiectului SUSTAINABLE au observat că schimbarea modurilor noastre de a produce şi a consuma este notoriu dificilă, dar credând că educaţia este un instrument puternic în împuternicirea individuală şi a grupurilor, stimularea acţiunii voluntare şi ajutarea oamenilor şi a organizaţiilor prin tranziţie, astfel încât să înţeleagă şi să sporească durabilitatea în viaţa de zi cu zi.

Pentru a realiza toate acestea, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate următoarele:
• Un Ghid de durabilitate - SĂ ÎNŢELEGEM
• Un Ghid pentru folosirea manualului de instruire SĂ PLANIFICĂM
• Un Training Kit - SĂ FIM PRACTICI
• Un HUB educaţional durabil

Un număr de 9 organizaţii europene lucrează împreună la implementarea proiectului într-o perioadă de 24 de luni.

Pagina de web al proiectului: https://sustainable-project.eu/

Finanţat de: Comisia Europeană, programul Erasmus +
Perioada: 1 noiembrie 2020 şi 31 octombrie 2022.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.