Educational Times (28 februarie 2020) a raportat că o mare parte din formarea şi educaţia în domeniul afacerilor şi al întreprinderilor se bazează pe metode de predare şi conţinuturi învechite. Acesta susţine că, în ciuda faptului că trăim într-o lume în continuă schimbare, în care inovaţia radicală afectează toate industriile, modul în care se predau afacerile şi întreprinderile şi ceea ce se predă este învechit: mulţi profesori/formatori EFP (Educaţie şi Formare Profesională) nu înţeleg nevoile întreprinderilor de astăzi, în special în ceea ce priveşte tehnologia digitală. MyVA va dezvolta un mini-pachet de formare MBA pentru întreprinderi în Cehia, Danemarca, Anglia, Spania, România şi Suedia. De el vor beneficia două grupuri ţintă: profesorii/formatorii EFP şi tinerii (milenialii) interesaţi să îşi înfiinţeze propria agenţie virtuală. MYVA îşi propune să îmbunătăţească capacitatea profesorilor/formatorilor EFP de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi înţelegerea conceptului de soloprenor şi a nevoilor acestora. În mod similar, soloprenorii aspiranţi trebuie să înveţe cum să înfiinţeze şi să conducă o întreprindere soloprenorială. Cursul MyVA Mini MBA se va adresa nevoilor AMBELOR grupuri ţintă.

Cursul MyVA Mini MBA va fi disponibil în toate limbile partenerilor şi va fi accesibil online, prin intermediul site-ului web al proiectului. Curriculumul şi cursul vor cuprinde un set de 6 - 8 module practice de învăţare de dimensiuni reduse, care acoperă subiecte precum:

  • Dezvoltarea conceptului şi propuneri de valoare
  • Cercetarea pieţei şi a concurenţilor
  • Denumire şi branding
  • Taxe şi servicii de stabilire a preţurilor
  • Digitalizare şi automatizare
  • Crearea unei prezenţe online
  • Reţelizare şi generare a cererii
  • Finanţe şi flux de numerar
  • Pachetul complet.Proiectul va implica 35 de tineri şi 14 profesori/formatori EFP, plus 230 de participanţi care vor asista la o serie de şapte evenimente de multiplicare. Partenerii MyVA vor împărtăşi rezultatele şi impactul proiectului cu 10.000 de membri ai celor două grupuri ţintă şi cu alte părţi interesate din domeniul EFP printr-o strategie de diseminare planificată, care se va desfăşura pe toată durata proiectului.

MyVA va ajuta centrele EFP să se adapteze la noul mediu COVID19, pornind de la lecţiile anterioare şi creând un set de instrumente practice şi un nou curs MyVA Mini MBA. De asemenea, va ajuta centrele EFP şi profesorii/formatorii să implementeze instrumente digitale de învăţare în cursurile lor EFP.

Partenerii vor utiliza un acord de licenţă inspirat de Creative Commons pentru a se asigura că accesul online rămâne deschis şi nerestricţionat. Portalul de învăţare va rămâne disponibil, asigurând disponibilitatea continuă a resurselor de învăţare după încheierea proiectului: acesta va funcţiona ca o resursă educaţională deschisă (RED).

Pagina de webhttps://my-va.eu/ 
Finanţat de: Comisia Europeană, programul Erasmus +
Perioada: 1 mártie 2021 şi 28 februarie 2021.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.