Idea de bază şi contextul proiectului Cre-Com este distanţa socială cauzată de pandemia izbucnită la începutul anului 2020 şi seria de măsuri restrictive introduse în urma acestuia.

Datorită acestei situaţii, profesioniştii şi instituţiile, care organizează activităţi de învăţare informală pentru adulţi şi-au oprit brusc întreaga activitate, pentru o perioadă nedeterminată de timp. După o perioadă scurtă de destindere, apariţia celui de al doilea val al epidemiei, a arătat clar că aceste organizaţii nu vor putea să revină la activităţile lor iniţiale pentru o lungă perioadă de timp.
În timp ce, în sistemul educaţional formal profesorii s-au adaptat rapid la noua situaţie şi s-au mutat în spaţii virtuale, folosind mijloace educaţionale digitale, această schimbare a fost mult mai dificilă pentru sectorul din educaţia adulţilor. Bineînţeles că există şi excepţii, ca de ex. în cazul cursurilor de limbi străine, unde tranziţia a avut loc destul de rapid. Dar programele de învăţare informală, programele comunitare, a căror esenţă este cooperarea, interacţiunea şi experienţa comună a activităţilor, nu pot fi regăsite în ofertă nici până în prezent.

Cauzele acestor lipsuri sunt multiple, iar conform sondajului nostru, acestea nu se datorează absenţei competenţelor sau instrumentelor digitale, ci dificultăţii de transpunere a activităţilor în spaţiul virtual.

Toate acestea constituie o problemă nu numai pentru că aceşti adulţi nu îşi pot dezvolta cunoştinţele, ci şi pentru că aceste activităţi sunt organizate nu numai cu scopuri de învăţare, ci şi pentru asigurarea bunăstării generale a comunităţii respective şi pentru susţinerea diferitelor grupuri sociale. Exemple de astfel de programe sunt cluburile de gătit, unde pe lângă însuşirea cunoştinţelor de a pregăti mese sănătoase cu tehnici moderne, aceste evenimente întăresc sentimentul de apartenenţă la un grup social.
Cu toate acestea, în situaţia actuală, odată cu dispariţia acestor programe comunitare, s-a creat un hiat, care înrăutăţeşte foarte mult starea de spirit a comunităţilor.

Programele educaţionale nonformale sunt implementate în contexte diferite în diferite ţări. În timp ce în multe ţări, acestea sunt responsabilitatea autorităţilor locale sau a insituţilor subordonate acestora, există regiuni din UE în care programele comunitare sunt organizate de ONG-uri sau chiar de comunitatea locală. Cu toate acestea, indiferent de modul de implementare, în toate cazurile, în spatele acestor programe se află organizaţii, iar programele sunt implementate de formatori/organizatori de programe, care asigură suport profesional acestor programe.

Proiectul nostru se adresează acestor organizaţii, formatori şi organizatori de programe. În cadrul proiectului dezvoltăm un curs de formare modular online şi o metodologie privind organizarea şi dezvoltarea de programe comunitare.


Pagina de web al proiectului: https://www.crecomproject.eu/en/
Număr referinţă proiect: 2020-1-HU01-KA227-ADU-094070


Finanţat de: Comisia Europeană, programul Erasmus +
Perioada: 1 mai 2021 - 30 aprilie 2023

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.