Scopul principal al proiectului BidToArt este sprijinirea persoanelor implicate în protecţia şi diseminarea patrimoniului cultural (cum ar fi muzicieni, pictori, lucrători în lemn, textile şi alţi artişti) în dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor de bază şi a competenţelor cheie, folosind practici inovatoare în era digitală. În Europa, majoritatea lucrătorilor culturali se confruntă cu o pierdere economică gravă din cauza pandemiei COVID-19. După cum a afirmat OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), „ sectoarele culturale şi creative, împreună cu sectorul turismului, sunt printre cele mai afectate de criza actuală privind locurile de muncă cu risc. 

Pentru a depăşi această situaţie, OCDE identifică „necesitatea de a soluţiona deficitul de competenţe digitale din acest sector şi de a îmbunătăţi accesul digital dincolo de marile zone metropolitane”. Analiza nevoilor efectuată în faza de planificare a acestui proiect arată, că majoritatea lucrătorilor culturali, care sunt expuşi riscului de excludere socială, au lipsă de cunoştinţe antreprenoriale şi de utilizarea TIC.

Consorţiul proiectului este alcătuit din organizaţii partenere din şase ţări europene: Asociación Socio-Cultural La Guajira, coordonatorul de proiect şi Innovation Training Center, S.L. din Spania, Co&So - Italia, Innovade LI LTD - Cipru, Kulturnacija - Serbia, Fundaţia Centrul Educaţional Spektrum - România şi Spectrum Research Centre CLG – din Irlanda.

Parteneriatul  va dezvolta: un Curriculum de curs, sub formă de carte digitală, un Curs de formare tip blended privind competenţele antreprenoriale, creativitate şi utilizare TIC în domeniul promovării culturii, respectiv un Ghid pentru formatori, educatori, asistenţi sociali şi profesionişti din educaţia adulţilor, care lucrează cu lucrători culturali expuşi riscului la excludere socială, cu scopul de a organiza cursuri de antreprenoriat grupului ţintă.

Pe termen lung, vom încuraja digitalizarea Sectorului Creativ şi de Cultură pentru a depăşi impactul negativ al pandemiei.

Pagina de web al proiectului: www.bidtoart.eu

Nr. referinţă de proiect: 2020-1-ES01-KA227-ADU-096091
Documente conexe
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.