ZERO WASTE este un proiect al cărui obiectiv principal este de a promova incluziunea socială a zonelor rurale în domeniul educaţiei cu conţinuturi legate de reducerea risipei de alimente, precum şi de a îmbunătăţi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin crearea unui instrument de gamificare educaţional cu conţinut ştiinţific. Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), aproximativ o treime din producţia globală de alimente destinate consumului uman se pierde sau se risipeşte în fiecare an. Aceasta este egală cu 1,3 miliarde de tone de alimente. În Uniunea Europeană (UE), se estimează că risipa de alimente este de aproximativ 89 de milioane de tone, ceea ce reprezintă 20% din alimentele produse în UE cu un cost asociat de 143 miliarde de euro. Această situaţie este ironică într-o lume în care peste 800 de milioane de oameni suferă de malnutriţie şi aproximativ 36 de milioane de oameni nu îşi pot permite o masă de calitate o dată la două zile.

Reducerea la jumătate a deşeurilor alimentare este unul dintre angajamentele asumate de ţările care fac parte din Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în 2015, după aprobarea Agendei 2030 pentru durabilitate şi dezvoltare, cu scopul de a pune capăt sărăciei, de a proteja planeta şi de a asigura prosperitatea tuturor ca parte a unei noi dezvoltări durabile. În mod specific, obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 12 referitor la producţia şi consumul responsabil include obiectivul 12.30 „Până în 2030, reduceţi la jumătate risipa globală pe cap de locuitor la nivel de retail şi consumator şi reduceţi pierderile de alimente de-a lungul lanţurilor de producţie şi aprovizionare, inclusiv pierderile post-recoltare.”

Cu toate acestea, lupta împotriva risipei alimentare este o responsabilitate comună a societăţii în ansamblu. La nivel individual, consumatorul, ca utilizator final al alimentelor, trebuie să contribuie şi la acest scop şi este fundamental ca cetăţenii să fie conştienţi de implicaţiile sociale şi de mediu ale fiecărei decizii pe care le iau atunci când cumpără şi consumă, îşi schimbă atitudinea şi dobândesc obiceiuri de consum responsabil. Este esenţial să nu uităm importanţa acestei etape în lanţul alimentar, deoarece în gospodării se produce cea mai mare parte a deşeurilor (42%).

ZERO WASTE este un proiect care a fost iniţiat pentru a aborda această problemă prin acţiuni comune şi prin educaţie.

Parteneri din şase organizaţii, care provin din Spania, Portugalia, Irlanda şi România, lucrează împreună la dezvoltarea:
- unei metodologiei inovatoare de formare pentru cadrele didactice al căror obiectiv principal este să sprijine activitatea didactică a profesorilor privind risipa de alimente,
- unui set de instrumente digitale şi jocuri de rol jocuri despre risipa de alimente,
- unui ghid de bune practici care poate susţine formatorii, educatorii în ambiţia lor de a introduce în activităţile lor educaţionale importanţa controlului asupra risipei alimentare.

Siteul web al proiectului: www.euzerowaste.com 
Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +
Durata: 1 noiembrie 2020 - 30 noiembrie 2022.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.