Proiectul WoGa (WOmen Hack the Game) are ca obiectiv principal promovarea incluziunii sociale a fetelor şi femeilor în domeniile STIM.
Căutăm să îmbunătăţim dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul STIM şi educaţia ştiinţifică şi tehnică a tinerilor, trezindu-le interesul şi angajamentul faţă de ştiinţă.

Prin acest proiect ne propunem:
  • Să dezvoltăm cultura ştiinţifică, tehnologică şi de inovare a profesorilor şi elevilor.
  • Să ajutăm formarea cadrelor didactice prin noi metodologii educaţionale, cum ar fi gamificarea.
  • Să sporim diseminarea lucrărilor de cercetare elaborate de femeile savante şi cercetătoare.
  • Să promovăm dezvoltarea şi utilizarea jocurilor formative.
  • Să dezvoltăm curiozitatea elevilor şi să transformăm în forţe motrice a unei societăţi mai responsabile, capabilă să ia decizii bazate pe dovezi.

Grupurile ţintă 
Publicul ţintă al proiectului „Women Hack the Game" este format din profesori şi elevi de gimnaziu şi de liceu care au legătură cu disciplinele STIM şi cu ştiinţele în general şi, prin urmare, sunt incluşi în programele formale de studiu. La aceste vârste, elevii sunt deja pregătiţi să ia decizii cu privire la viitoarea lor formare şi dezvoltare profesională, aşa că este foarte important să îi accesăm
prin activităţi în cadrul domeniului STIM.

Partenerii din cinci organizaţii europene (Spania, Irlanda, Italia şi România) lucrează împreună la proiect pentru o perioadă de 21 de luni şi vor realiza două rezultate principale:
o   Metodologia de formare bazată pe gamificare
o   Flashcards didactice 

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă rugăm vizitaţi pagina web sau pagina de Facebook al proiectului.

Pagina web: www.womenhackthegame.eu 
Suport Financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +
Durata: 1 noimebrie 2020 - 31 iluie 2022
Documente conexe
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.