FreeEd este un proiect educaţional Erasmus+ care urmăreşte:

  • să definească un cadru pentru educaţia hibridă (combinând învăţarea la clasă cu învăţământul la distanţă bazat pe web) în şcolile gimnaziale;
  • să colecteze şi să împărtăşească cele mai bune practici educaţionale, susţinute de tehnologie, în ţările proiectului: Austria, Estonia, Finlanda şi România;
  • să ajute profesorii din ciclul gimnazial să-şi dezvolte practica reflexivă şi competenţele digitale şi pedagogice;
  • să ofere recomandări dezvoltatorilor de tehnologie educaţională.

Scopul final al proiectului este să ajutăm şcolile gimnaziale să accepte provocările care apar în trecerea de la educaţia actuală, bazată în principal pe activităţi în clasă, la un mediu de învăţare mai flexibil, susţinut de tehnologie, în regândirea spaţiilor de învăţare şi în protejarea sănătăţii şi stării de bine a copiilor şi profesorilor.

Pagina de web al proiectului: https://free-ed.eu/

Ştiri conexe
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.