THINKIDS: SUSTENABILITATE, ÎNVĂŢARE ŞI GÂNDIRE AUTENTICĂ ÎNCĂ DIN COPILĂRIA TIMPURIE

Competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea acesteia au reprezentat un imperativ politic important pentru statele membre ale UE. Cadrul european de referinţă al competenţelor-cheie (2006) s-a bazat pe dezvoltările anterioare ale OCDE, UNESCO şi ale statelor membre însele. Mai recent, Recomandarea din 2018 a Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (2018/C 189/01) şi Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD de acum încolo) din cadrul Agendei 2030 au pus accentul pe membrii UE pentru a-şi actualiza şi adapta oferta educaţională.

În prezent, majoritatea statelor membre au încorporat competenţele-cheie, sau rezultate de învăţare la fel de largi, în cadrul programelor şcolare, dar nu există un model unic urmat în statele membre europene pentru integrarea competenţelor-cheie şi a ODD în programele naţionale.

THINKIDS îşi propune să conceapă şi să testeze o "abordare practică a învăţării autentice" bazată pe competenţele-cheie ale UE pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU pentru a sprijini educatorii şi copiii (cu vârste cuprinse între 3 şi 11 ani) să găsească coerenţa între ceea ce gândesc, ceea ce doresc sau simt şi ceea ce fac. 

În cadrul proiectului se vor dezvolta:
1. Curriculum THINKIDS pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar pentru a integra în predarea lor competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, utilizând o abordare de învăţare autentică.
2. Manual pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar, cu explicaţii clare privind abordările de învăţare autentică, cele 8 competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU, care include 24 de resurse practice de "învăţare autentică" care pot fi puse în aplicare în clasă.
3. Ghid pentru punerea în aplicare a competenţelor-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin utilizarea unei abordări de învăţare autentică 
4. THINKIDS eHub - platformă de învăţare.

Un consorţiu format din şase parteneri europeni lucrează la implementarea proiectului pentru o perioadă de 26 luni.

Durata proiectului: 1 decemberie, 2021 - 1 februarie 2024
Finanţat de: Comisia Europeană, programul Erasmus +
Pagina web al proiectului: https://sec.ro/ro/projects/
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.