Critical Balance - Împiedicarea tinerilor să coboare în gaura iepurelui

Obiectivul general al proiectului Critical Balance este de a preveni riscurile care decurg din credinţa în teoriile conspiraţiei, inclusiv rasismul, intoleranţa şi rezistenţa faţă de ştiinţă în rândul tinerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului care vor lucra pentru atingerea acestui scop sunt:
1. Sprijinirea şi consolidarea capacităţilor în rândul lucrătorilor de tineret cu metode inovatoare şi formare cu privire la modul de confruntare şi prevenire a credinţelor conspiraţioniste, în special a celor cu un nucleu rasist, în rândul tinerilor, atât în practicile online, cât şi în cele offline.
2. Creşterea gândirii critice şi a abilităţilor de cunoaştere critică a mass-media în rândul tinerilor pentru a înţeleage şi a aborda mai bine teoriile conspiraţioniste atunci când se confruntă cu ele şi, astfel, să facă faţă mai bine riscului şi implicaţiilor inedite ale digitalizării şi disponibilităţii dezinformării.


Grupul ţintă al proiectului:
Lucrătorii din domeniul tineretului

Vor fi produse patru rezultate tangibile ale proiectului:
Rezultatul 1: Cartografierea teoriilor conspiraţiei în Europa - un document PDF care a cartografia situaţia teoriilor conspiraţiei în Europa în legătură cu tinerii.
Rezultatul 2: Cartea electronică pentru lucrătorii de tineret privind gândirea critică şi teoriile conspiraţiei - o resursă pentru lucrătorii de tineret pentru o mai bună înţelegere a modului în care teoriile conspiraţiei sunt legate între ele
Rezultatul 3: Cutia de instrumente cu exerciţii de gândire critică şi alfabetizare mediatică critică - 24 de exerciţii interactive, informale şi nonformale 
Rezultatul 4: Platforma electronică cu exerciţii de gândire critică şi alfabetizare mediatică critică

Proiectul va fi implementat de un consorţiu format din şase organizaţii europene, care vor lucra împreună pentru o perioadă de 30 de luni.

Durata proiectului: 1 ianuarie 2022 - 1 iulie 2024
Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +
Site-ul web al proiectului: https://sec.ro/en/projects.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.