AYE

Empower Active Young Citizens to Influence Society (AYE)
(Împuternicirea tinerilor cetăţeni activi să influenţeze societatea)

Proiectul AYE îşi propune să promoveze iniţiativa şi implicarea civică a tinerilor şi să contribuie la calitatea şi inovarea în domeniul activităţilor pentru tineret prin dezvoltarea unei serii de metode şi instrumente atractive şi a unui program de învăţare non-formală. Acest lucru va încuraja incluziunea şi implicarea civică a tinerilor, cu un accent deosebit pe tinerii cu risc de marginalizare şi excluziune socială. Proiectul se concentrează pe problemele cele mai presante pentru tinerii din ziua de azi - crizele mondiale, urgenţa climatică, pacea şi democraţia, dialogul intercultural şi multilingvismul, echitatea şi incluziunea. Europa a devenit o societate mai interculturală, urgenţa climatică având un impact asupra unei game largi de comunităţi. Aceste probleme vor fi abordate acum prin intermediul tinerilor, care vor deveni adulţii viitorului şi care vor moşteni provocările actuale cu care se confruntă Europa.

Proiectul va identifica iniţiativele civice de succes conduse de tineri şi participarea efectivă a tinerilor la viaţa civică; va elabora un set de studii de caz inspiraţionale - 3 studii de caz pentru fiecare ţară parteneră/18 studii de caz în total; va elabora 5 poveşti digitale - filme scurte cu cele mai complexe şi mai de impact cazuri.

Proiectul îşi propune să stimuleze, să echipeze şi să sprijine:
Tinerii
✓ să îşi exercite dreptul la autoexprimare, să fie activi şi să joace un rol în societate şi în guvernare
✓ să îşi dezvolte gândirea critică şi reflecţia, competenţa mediatică, competenţa interculturală, argumentarea bazată pe fapte şi susţinerea drepturilor
✓ să conceapă acţiuni pozitive, arătându-le modalităţi de a avea influenţă asupra unor probleme globale complexe în cadrul propriilor comunităţi şi în afara lor

Educatori/lucrători/lideri de tineret
✓ să faciliteze şi să sprijine participarea activă a tinerilor la viaţa socială şi civică a comunităţii, a ţării şi în Europa.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, având 6 organizaţii partenere din Irlanda, Olanda, România, Spania, Grecia şi Franţa care lucrează în colaborare.

Durata proiectului: 1 martie 2022 şi 1 martie 2024.
Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +.
Site-ul web al proiectului: www.youngcitizens.eu
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.