BLUE TOURISM este un proiect Erasmus+, care are ca scop crearea unei reţele de consilieri locali pentru a încuraja micii furnizori de turism din regiunile cu cursuri de apă să urmeze o cale mai durabilă în afacerile lor. În acest context, apa, ca resursă regenerabilă, este legătura comună între cele opt ţări - Portugalia, Spania, Slovenia, România şi Irlanda - care integrează consorţiul proiectului. BLUE TOURISM se concentrează asupra căilor navigabile ca motor de dezvoltare durabilă a turismului. Aproape toate oraşele europene au fost construite de-a lungul căilor navigabile şi există numeroase râuri şi cursuri de apă mici care modelează peisajele europene. Aceste căi navigabile leagă oraşe, popoare, comunităţi, culturi, obiceiuri, tradiţii, itinerarii, patrimoniu natural şi cultural, toate acestea fiind elemente-cheie pentru atracţiile turistice.

Coordonat de Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (Portugalia), acest proiect, cu o durată de doi ani, intenţionează să creeze şi să împuternicească o reţea de viitori consilieri locali cu aptitudinile şi competenţele necesare, astfel încât aceştia să poată sprijini şi consilia micii furnizori de turism din regiunile cu cursuri de apă pentru a fi mai sustenabili şi mai competitivi, cu un accent strategic pe 1. Turismul durabil şi ODD; 2. Etica şi responsabilitatea socială; 3. Patrimoniul natural şi cultural; 4. Competitivitatea şi dezvoltarea durabilă a afacerilor locale; 5. Inovarea şi transformarea digitală; 6. Crearea de reţele şi parteneriate locale. 7. 7. Branding şi marketing digital; 8. Strategia de internaţionalizare.

Consorţiul BLUE TOURISM consideră că în prezent există o oportunitate uriaşă de a regândi turismul în ansamblu, trecând mai decisiv de la modelele de turism excesiv la modelele existente de turism durabil. În acest context, "turismul albastru (blue tourism)" se referă la toate activităţile turistice dezvoltate în jurul oricărui curs de apă (râuri, lacuri, mări).

 
Durata proiectului: 1 ianuarie 2022 şi 1 ianuarie 2024.
Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +.
Site-ul web al proiectului: https://www.bluetourism.eu/.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.