Spiritul antreprenorial al migranţilor poate oferi societăţilor gazdă o situaţie avantajoasă pentru ambele părţi, generând venituri pentru antreprenorii migranţi şi contribuind la transferul de cunoştinţe, la capacitatea de inovare şi la creşterea economică în cadrul economiei gazdă. Cu toate acestea, studiile arată că antreprenoriatul migranţilor este dominat în principal de bărbaţi (Brieger şi Gielnik, 2020). Prin sprijinirea unei abordări de tip design thinking pentru a promova antreprenoriatul social şi durabil, proiectul ETHIKAS va dezvolta abilităţile, cunoştinţele şi mentalitatea femeilor migrante care sunt  necesare pentru a construi un sistem care poate funcţiona pentru toţi: societate, economie şi mediu.
Scopul consorţiului ETHIKAS este de a proiecta şi testa noi oportunităţi de educaţie a adulţilor, în special pentru femeile adulte migrante cu un nivel scăzut de aptitudini, cunoştinţe şi competenţe. Crearea de noi căi de perfecţionare ar trebui să le permită femeilor adulte migrante să-şi îmbunătăţească competenţele-cheie şi să progreseze către calificări superioare.

Abordarea va fi încorporată într-un centru de învăţare mixtă care va pune în aplicare, de asemenea, orientarea necesară ca serviciu, prin intermediul femeilor mentor, pentru a se asigura că acestea au acces la o învăţare relevantă pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţind identificarea şi depistarea competenţelor, dezvoltând oferte de învăţare în funcţie de nevoile lor şi ofering strategii eficiente de informare, orientare şi motivare.

Cadrul EHIKAS se bazează pe metodologia gândirii de proiectare (design thinking approach) iar proiectul ÎŞI PROPUNE:

  • Elaborarea cărţi electronice menite să încurajeze antreprenoriatul social pentru femeile migrante.
  • Crearea unui set de instrumente OER bazat pe gândirea de design pentru antreprenoriatul social.
  • Crearea unui Hub de învăţare pentru descărcarea materialelor OER, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a proiectului.
 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, opt organizaţii europene colaborează în cadrul proiectului timp de 30 de luni, din 2022-05-31 până în 2024-12-01.

Durata proiectului: 31 mai 2022 şi 1 decembrie 2024.
Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +.
Site-ul web al proiectului: https://www.ethikas.eu/
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.