Formare complexă de dezvoltare a competenţelor digitale pentru profesori, bazată pe Cadrul european de competenţe digitale pentru profesori (DigCompEdu). În timpul crizei COVID19, profesorii maghiari şi români se confruntă cu provocări pe care nu erau pregătiţi să le rezolve. Competenţele digitale ale cadrelor didactice variază pe o scară foarte largă. Unii nu gestionează dispozitivele digitale nici la un nivel de bază şi nu pot rezolva problemele de zi cu zi cu ajutorul acestora, în timp ce alţii pot implementa activităţi educaţionale digitale foarte diverse. Se poate observa, de asemenea, că mulţi profesori încearcă adesea să folosească vechile rutine din sălile de clasă în timpul educaţiei digitale (teste online, redactarea de eseuri, trimiterea de sarcini). În plus, sunt utilizate doar câteva platforme din mai multe repertorii pedagogice digitale. Există multe oportunităţi de formare pentru pedagogi, însă, în cadrul acestor formări, profesori cu abilităţi diferite pornesc de la acelaşi nivel de intrare.

Prin programul "Digiloping Teachers", scopul nostru este de a ajuta tranziţia digitală din mai multe perspective. Dorim să ne adresăm celor trei grupuri majore din procesul de învăţare: profesori, elevi şi şcoli. În proiectul nostru dorim să dezvoltăm o soluţie cuprinzătoare care să ofere participanţilor la procesul de învăţare/învăţare (profesor, elev) o mână de ajutor pentru a dezvolta competenţe digitale, pentru a promova dezvoltarea unei societăţi reziliente.
Inscriere la cursul online gratuit: https://moodle.digilopingteachers.eu/login/signup.php? 
Pagina web: https://digilopingteachers.eu/en/our-objectives/

This project has been funded with support from the European Commission (contract no. 2020-1-HU01-KA226-SCH-094117).
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.