SUSE este un proiect Erasmus+ care vizează promovarea cetăţeniei active, a iniţiativei şi a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, inclusiv a antreprenoriatului social. SUSE este o experienţă de învăţare pentru tineri şi pentru cei care lucrează cu ei. Proiectul îşi propune să îmbunătăţească capacitatea de inserţie profesională şi să le ofere tinerilor posibilitatea de a învăţa despre antreprenoriatul social, de a deveni antreprenori şi de a lucra la probleme de mediu sau la alte probleme cu care se confruntă societatea.
Această abordare locală îi va încuraja tinerii să devină o parte activă a comunităţii.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.