Proiectul European Future Citizens porneşte de la nevoia de a "construi" profiluri de viitori cetăţeni, luând în considerare competenţele cheie prezentate în cadrele CE şi aplicându-le prin abordări de învăţare bazate pe provocări, ideare de produse şi servicii şi metodologii de proiectare şi acţiuni de "preluare" pentru ca tinerii să devină viitorii cetăţeni ai Europei capabili să:
  • SĂ DEA VIZIBILITATE PROVOCĂRILOR LOCALE (CONŞTIENTIZARE)
  • SĂ ÎNŢELEAGĂ LACUNELE DE COMPETENŢE PENTRU A REZOLVA ACESTE PROVOCĂRI
  • SĂ DEZVOLTE NOI COMPETENŢE PENTRU A GÂNDI SOLUŢII
  • SĂ DEZVOLTE MODELE PRACTICE PENTRU A CONCEPE ŞI TESTA ACTIVITĂŢI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR LA NIVEL COMUNITAR
  • SĂ ACTIVEZE ŞI SĂ IMPLICE ACTORII PUBLICI ŞI POLITICI DIN COMUNITATEA LOCALĂ

Rezultatele proiectului vor fi
- CitizenComp - Cadrul european al competenţelor viitorului cetăţean
- programul de consolidare a capacităţilor pentru viitorii cetăţeni şi formatul de joc urban şi Citizenthon în care vor fi rezolvate provocările locale
- o platformă de cartografiere a provocărilor şi soluţiilor şi a jocurilor utilizate la nivel local
- un manifest pentru angajarea factorilor de decizie politică şi o reţea informală a viitorilor cetăţeni europeni.

Şase parteneri din cinci ţări europene diferite (Danemarca, România, Italia, Estonia şi Portugalia) lucrează împreună pentru a atinge obiectivele propuse. Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul proiectului.

Durata proiectului: 26 de luni.
Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +.
Site-ul web al proiectului: https://www.europeanfuturecitizens.eu/
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.