Reţea multi-actor pentru a stimula lanţurile scurte de aprovizionare cu alimente în întreaga Europă

EU4Advice este un proiect multi-actor finanţat în cadrul temei HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-27, cu 21 de parteneri din 13 ţări europene. Principalul obiectiv al proiectului este stabilirea bazelor şi structurilor necesare pentru a asigura o consolidare eficientă a capacităţilor LSA prin transferul eficient de cunoştinţe.

Misiune:


EU4Advice îşi propune să consolideze consultanţa legată de LSA pentru actorii din lanţul de aprovizionare, ajutându-i să îşi îmbunătăţească practicile în ceea ce priveşte sustenabilitatea economică, socială şi de mediu. Pentru a atinge acest obiectiv, EU4Advice lucrează pentru a crea o reţea de consilieri LSA, factori de decizie politică, care colaborează în vederea creării unei structuri organizaţionale eficiente a sistemelor de inovare în domeniul cunoaşterii agricole (AKIS). Eu4Advice vizează cele mai importante obiective din Strategia Farm2Fork pentru a promova modele LSA mai durabile şi mai puternice, care constituie o alternativă promiţătoare şi emergentă la sistemele alimentare globalizate, cu potenţialul de a reduce impactul asupra mediului şi de a spori competitivitatea sistemului agroalimentar.

Obiectivele proiectului:

  1. Identificarea şi caracterizarea consilierilor lanţurilor scurte de aprovizionare cu alimente (LSA) din întreaga Europa
  2. Conectarea consilierilor LSA din cele 27 de state membre (SM) într-o reţea europeană
  3. Îmbunătăţirea înţelegerii principalelor probleme şi provocări ale sistemelor europene de cunoaştere şi inovare în agricultură (AKIS)
  4. Integrarea consilierilor LSA şi a conţinutului în AKIS la nivel naţional
  5. Interacţiunea cu factorii de decizie politică relevanţi la nivel naţional, regional şi local
  6. Reproducerea şi distribuirea inovaţiilor privind LSA


Urmăriţi-ne pe:
www.eu4advice.eu
www.linkedin.com/company/eu4advice
Documente conexe
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.