Proiectul "Ecopreneurs" este o iniţiativă care vizează dezvoltarea gândirii antreprenoriale, punând accentul pe protecţia mediului şi pe aspectele legate de sustenabilitate.
În conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU şi cu Pactul Verde European, precum şi cu principiile de bază ale UE, proiectul susţine educaţia antreprenorială sustenabilă prin aplicarea metodelor inovatoare de gamificare şi învăţare bazată pe raţionament.
Printre activităţile proiectului se numără elaborarea şi validarea unui profil de competenţe care defineşte principalele caracteristici şi competenţe ale antreprenorilor în ceea ce priveşte sustenabilitatea şi responsabilitatea faţă de mediu. De asemenea, se va dezvolta, testa şi promova un joc online original care învaţă competenţele antreprenoriale sustenabile într-un mod captivant şi interactiv, precum şi elaborarea de materiale didactice pentru formatorii VET privind modul de predare a spiritului antreprenorial sustenabil prin jocuri. De asemenea, se va organiza un concurs european pentru idei eco-antreprenoriale.

Scopul proiectului este de a dezvolta competenţele şi cunoştinţele antreprenoriale sustenabile ale elevilor care participă la învăţământul profesional şi tehnic, mobilizându-i pentru a găsi răspunsuri inovatoare la provocările globale şi pentru a contribui la crearea unei lumi mai incluzive şi sustenabile.

Astfel, grupurile ţintă ale proiectului sunt elevii care participă la învăţământul profesional şi tehnic, cei care aspiră la o carieră antreprenorială şi persoanele marginalizate din societate.

Durata proiectului: 32 de luni.
Sprijin financiar: Comisia Europeană, Programul Erasmus +.
Site-ul web al proiectului: https://ecopreneurs/en 
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest website reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
<< Înapoi
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.